Afaceri dubioase cu bani de la Consiliul Judeţean

 Consiliul Judeţean Braşov a decis în 2009 să refacă traseele turistice, refugiile salvamont şi refugiile turistice din Crapaţii Meridionali şi de Curbură. Pentru această lucrare, au fost alocaţi 3 milioane de euro însă nici până astăzi, oficialii firmei care a executat lucrarea, SC RAMB SISTEM SRL BRAŞOV, nu ştiu dacă lucrarile au fost finalizate! Nimeni nu stie exact nici cât au costat lu crările.

O firmă „norocoasă”

Poate doar reprezentansii Consiliului Judetean care au „organizat” cum au stiut ei mai bine licitația pentru desemnarea firmei care s-a ocupat de acest proiect.Prac tic, banii au fost dirijați,printr-o „inginerie” aparent legală, către unul dintre sereleurile preferate de administrația județeană. „Norocoasa” fir mă RAMBSIS TEM SRL, administrată de omul de afa ceri Gabriel Bâgiu, a câstigat de la ad ministrația județeană, în numai trei ani, contracte de aproape sapte milioane de euro! Desi reprezentanții CJ au susținut foarte vocal, în toate ocaziile, că banii sunt dirijati Guvern sau de Primărie către unele firme, realitatea arată si administra ția județeană are aceleasipăcate.

Răspunsul de la CJ mai asteaptă

În urma unei solicitări oficiale făcute de „Gazeta Brasovului” , Consiliul Judetean a răspuns că ne va oferi un răspuns în termenul legal (30 de zile), atăgându-ni-se, în acelasi timp atenția că, publicarea articolul înainte de aceast termen, „vă obligă să vă asumați răspunderea celor afirmate”. Evident că, indiferent de momentul în care publicăm un material, ne asumăm această responsabilitate, iar o astfel de amânare nu-si are rostul, atâta vreme cât răspunsul CJ poate apărea într-unul dintre numerele viitoare.

Licitaţie cu cântec

În anul 2009, Consiliul Judeţean Braşov a încheiat un contract având ca obiect „Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă – modernizarea baze – lor de salvare, refugii alpine şi trasee turistice-execuţie”.Valoarea contractului a fost stabilită la 10.380.000 lei, cu 2.050 lei mai puţin faţă de valoarea stabilită în SEAP (Societatea pentru Excelenta in Administratia Publica, prin care se fac achizițiile publice), după două licitaţii ratate.

Smecherie legală

Nu poate fi contestată legalitatea procedurilor aplicatede CJ. Aparent, însă, este vorba despre o greşeală tactică de negociere făcută de Comisia Consiliului Judeţean, greşeală care au avut ca finalitate un preţ mai mic cu 0,019746 faţă de suma propusă prin SEAP. În mod normal, într-o negociere fără greşeli, Consiliul Judeţean ar fi tebuit să obţină de la firmele participante la licitaţie un preţ mai mic cu 5-10%.

Bani alocati prin Hotărâre e Guvern

În aprilie 2009, Ministerul Turismului a alocat Consiliului Judeţean Braşov suma de de 6.575.000 lei, în cadrul programului de sus ţinere financiară a autori tăţilor administraţiei publice locale, în completarea sur selor proprii ale acestora, pentru finanţarea proiecte lor de investiţii în turism pe anul 2009. Suma a fost alocată prin Hotărârea de Guvern nr. 426/2009, publi cată în Monitorul Oficial în 08. 04. 2009. Cu această su mă CJ Braşov a decis să modernizeze baze de salvare în mun ţii Bucegi, Făgăraş şi Piatra Craiului (valea Mălăeşti, vărfu Omu, Zănoaga, Valea Ciubotea, Valea Sâmbetei, Cur mă tura), să construiascărefugii montane în masivul Bucegi şi masivul Făgăraş si să reabiliteze traseele turistice din Bucegi şi Făgăraş.

Licitatie, la doar două săptămâni de la publicarea pe SEAP 

Pentru desemnarea firmei constructoare, CJ Braşov publicat anunţul de participare în SEAP numărul 81143/29.06.2009, având ca obiect „Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă – modernizarea bazelor de salvare, refugii alpine şi trasee turistice-execuţie“. S-a ales procedura Li citaţiei Deschise, cea mai transparentă si eficientă dintr procedurile de licitaţii stabilite de Guvernul Ro mâniei. Valoarea contractului a fost stabilită la 10.382.050 lei.Prima greşeală tactică de negociere făcută de Comsia de Licitaţie a fost stabilirea procedurii de Licitaţie Deschisă la doar două săp tămâni de la publicarea a nun ţului în SEAP. Realist vor bind, este dificil ca o so ci etate comercială să-şi pre gă tească documentaţia de par ticipare la o astfel de li citaţie într-un interval scurt de timp. Mai ales că decizia economică nu poate fi luată într-o singură zi. Firmele fac calcule economice serioase pentru a stabili preţul cu care să se prezinte la o astfel de licitaţie. Din start, prin acest timp scurt, au fost eliminate multe firme cu potenţial, iar Consiliul Judetean a fost lipsit de o con curenţă ce i-ar fi adus un preţ mai mic al lucrărilor.

S-a prezentat o singură firmă

A doua greşeală de negociere o reprezintă comunicarea licitaţiei. Dacă instituţia Consiliul Judeţean a decis ca licitaţia să aibă loc la doar două săptămâni de la publicarea anunţului în SEAP, Departamentul de Comunicare trebuia să informeze prin mail sau fax toţi marii constructori de existenţa acestei licitaţii. Trebuiau să-si ceară scuze pentru termenul scurt şi să invite firmele să consulte anunţul postat pe SEAP. Aceste două greşeli de negociere au dus la prezenţa unei singure firme la procedura Licitaţiei Deschise, ce a avut loc în data de 14. 07. 2009: SC RAMB SISTEM SRL BRASOV. „Gazeta Brasovului” a întrebat oficial, în scris, re prezentanţii acestei firme când au aflat de licitaţie şi cât timp au avut nevoie pentru pregătirea licitaţiei, dar au refuzat să ne răspundă. Probabil este un secret prea mare pe care firmele concurente nu trebuie să-l afle. Comisia de Licitaţie formată din Radu Ispas, Sârbu Mihai, Cirică Emil, Mone Mariana şi Tamaş Claudia a procedat, în data de 14. 07. 2009, la ora 12.00, la deschiderea ofertelor. SC RAMB SISTEM SRL Brasov a propus suma de 11.294.680 lei, iar Comisia a respins-o ca inadmisibilă şi a decis anularea procedurii de licitaţie deschisă.

Licitatie anulată

A treia greşeală de negociere o constituie selectarea procedurii de achiziţie „Negociere cu pu blicare prealabilă a unui anunţ de parti cipare“ în detrimentul procedurii Li citaţiei Des chise, cea mai transparentă şi eficientă procedură. În data de 28.07.2009, Serviciul de Achiziţii Publice din cadrul CJ Braşov a întocmit nota justificativă nr. 6099 privind selectarea procedurii de achiziţie „Negociere cu publicare pre a labilă a unui anunţ de par ticipare”. Propunerea a pri mit avizul juridic de la Ser viciul Juridic Contencios (nr.6099/28/07). Serviciul Juridic a indicat că „a u to ritatea con trac tantă are dreptul de a nu mai transmi te spre publicare anunţul de participare da că invi tă la negocieri nu mai şi pe toţi acei ofertanţi ca re au îndeplinit crite riile de calificare şi selecţie în ca drul procedurii anterioare şi care au de pus oferte conform re gulilor formale prevăzute în docume ta ţiile de atri buire”. Cu alte cuvinte CJ n-a mai publicat anunţul de licitaţie prin SEAP şi n-a informat cei lalţi constructori că licitaţia a fost anulată.

Negocieri directe cu RAMB Sistem

Comisia de Lici taţie a invitat SC RAMB SISTEM SRL BRA SOV la negocieri directe în 30. 07. 2009, la două zile de la aprobarea noii proceduri de licitaţie. Această pre – supusă gre şeală de negociere nu-ţi per- mite să obţii un preţ bun pentru lucrări. Eşti în situ aţia ingrată de a negocia cu o firmă care ţia făcut o o fertă iniţială foarte mare şi care nu-şi permite sa o redu că foarte mult. Ceea ce sa şi întâmplat. Comisia de Li – citaţie a obţinut o reducere la „Transportul cu e licop terul” de 912.630 lei şi „Organizare de şantier” cu 2.050 lei. Oferta a scăzut după negocieri Oferta acceptată 10.380.000 lei este cu 2.050 lei mai pu – ţin faţă de valoarea sta bilită în SEAP! Comisia formată din Radu Ispas (foto), Sârbu Mihai, Cirică Emil, IordanE milia si Tamaş Claudia au reuşit să nego -cieze o reducere dea prox i mativ 100 deeuro de persoană.Cam puţin, având învederepregătirea profe sională a fiecăruia.

 

Trebuie să se înțeleagă foarte clar, că noi aplicăm legea
achizițiilor publice și anunțul de licitație a fost publicat pe
SEAP. Nu știu câte firme s-au înscris la licitație pentru că eu
doi ani am lipsit din instituție, m-am întors la 1 noiembrie 2011.
Emil Cirică
director executiv adjunct la Consiliul Județean Brașov

 

Eu nu am de unde să știu care este stadiul lucrărilor și ce sa terminat și ce nu. Conduc un grup mai mare de firme și nu
am de unde să știu fiecare ce face. Vorbiți cu cei de la Consiliul
Județean, să vă spună ei dacă s-au terminat lucrările și dacă sunt
mulțumiți, pentru că ei sunt beneficiarii proiectului. Eu nu știu
Gabriel Bâgiu
administrator RAMB Sistem SRL

Comments

comments

7 thoughts on “Afaceri dubioase cu bani de la Consiliul Judeţean

 • Feb 21, 2012 at 9:12 pm
  Permalink

  Asta nu e nimic. Sa vedeti ce afacrei deruleaza Cancescu prin firmele acolitului sau GHERGHE ALEXANDRU. AU AFACERI CU TOATE PRIMARIILE DIN ZONA FAGARAS SI TRAG MILIARDE. VAI VAI VAI NU ALTA!!!

  Reply
 • Pingback:Tun de 3 milioane de euro dat de Aristotel Cancescu pentru ca el est un politician corect iar ceilalti sint rai! « wikibrasov

 • Feb 23, 2012 at 9:56 am
  Permalink

  SEAP nu inseamna ce ati scris, ci Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Ar fi bine sa verificati inainte sa postati stirile. Si de asemenea o corectura a lor nu ar strica.

  Reply
 • Feb 26, 2012 at 8:45 am
  Permalink

  Credeti ca numa tata Cance face smecherii in judetul Brasov? Ohooooooooooo..sa mergeti si la Sercaia sa vedeti acolo, tata, ce se lucreaza pentru partid…Maretul Paltin mare pupincurist al lui Cance e in stare sa mance si cacatu lui Cance numa sa primeasca o dezmierdare de partid. Si pentru asta e in stare sa-si vanda si sufletul (de fapt de mult si l-a vandut)…si al lui dar si al celor care inca nu stiu ce gunoi de om e mizerabilul asta. Si va mai dura se pare putin pana sa inteleaga ca votandu-l pe magarul asta isi voteaza moartea comunei.

  Reply
 • Feb 27, 2012 at 7:58 am
  Permalink

  O stire buna scrisa probabil pe genunchi. Trebuie sa scriem bine romaneste, pentru a nu risipi subiectele bune.

  Stima

  Reply
 • Feb 28, 2012 at 6:30 am
  Permalink

  Romani, nu mai stati in casa ca muriti de foame!!! Iesiti pasnic cu totii pentru o noua revolutie pasnica de schimbare a clasei politice cu cei dintre noi, care suntem romani ADEVARATI si stim cum sa nu ne vindem tara noii ordini mondiale!!! Ei stiu ca sunt ZERO in fata multimilor, mai ales ca stiu ca avem oameni de valoare care pot oricand sa-i inlocuiasca pe cei de la putere!!! HAIDETI IN STRADA, in Timisoara suntem de cca 100 zile in strada, le stam ca un ghimpe in coasta…iar daca iesim cu totii…SCHIMBAM ACEST SISTEM MAFIOT!!!

  Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.