„Salvați copiii“ a împărțit ajutoare familiilor sărace din Budila

Reprezentanții Organizației Salvați Copiii au venit în sprijinul familiilor nevoiașe din Budila. 50 de copii, dar și mamele lor, au primit alimente de bază, vitamine, scutece și alte produse de igienă și sanitare. „Motivul pentru care am ales comuna Budila este acela că, dintre cele 1.215 familii care locuiesc în zonă, numai 202 pri­mesc venitul minim garan­tat, iar aproximativ 100 nu au nici o sursă de venit. Acest lucru adu­ce după sine imposibilitatea fa­mi­liilor de a achiziţiona mini­mul necesar creşterii cores­pun­ză­­toare a copiilor”, a precizat Ga­briela Alexandrescu, preşe­din­te executiv Salvaţi Copiii Româ­nia. Cei mai mulţi copii ajutaţi provin din familii fără venituri ma­teriale, cu un stil de viaţă pre­car, atât în ceea ce priveşte nutri­ţia, cât şi condiţiile de trai. „Sperăm ca eforturile noas­tre să aducă o contribuţie po­zitivă în comunitate, iar rezul­tatele să răspundă aşteptărilor noastre, respectiv scăderea nu­mărului de decese în rândul co­piilor. În ultimul an, nu s-a în­re­gistrat nici un deces al co­piilor până în 5 ani”, a adău­gat Gabriela Alexandrescu.
În judeţul Braşov, proiectul a fost derulat şi în localităţile Apa­ţa, Măieruş şi Augustin, cu un total de aproximativ 210 benefi­ciari. Olimpiu Filip

Comments

comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.