Saptămânal pe hârtie, zilnic pe internet

Milioane de euro din buget oferiţi unui coleg de partid de către Căncescu

Consilierul judeţean Sebastian Grapă primeşte sume uriaşe din banii publici pentru lucrări fără sens.

În 2008, în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare, preşedintele Consiliului Judeţean, Aristotel Căn­cescu, a inaugurat cu ma­re fast centrul de informare turistică de la Săcele. Bineînţeles, trustul său de presă, precum şi alte instituţii mass-media „prietene” au prezentat evenimentul drept o uriaşă realizare care urma să aibă o con­­tribuţie majoră la promovarea turistică a judeţului.

În spatele acestei inaugurări, însă, stau lucruri incredibile care au avut ca rezultat, în martie 2012, existenţa – undeva la ieşirea din municipiul Braşov, alături de şoseaua ce duce spre Bucureşti, a unei clădiri părăginite. Pe ea însă, autorităţile judeţene nu au uitat să îşi pună obişnuitul panou autolaudativ, pe care tronează numele „importantului” ctitor, nimeni altul decât Aristotel Căncescu.

Asociaţie înfiinţată de CJ

În 2006 Consiliul Judeţean Braşov a înfiinţat „Asociaţia pentru Promovarea şi dezvoltarea Turismului din Ju­deţul Braşov (APDT) având ca scop dezvoltarea şi promovarea, atât în ţară cât şi în străinătate, a turismului din judeţul Braşov. În această asociaţie au calitate de membri fondatori Judeţul Braşov, reprezentat de către preşedin­tele Consiliului Judeţean Bra­şov, Aristotel Căncescu, municipiul Săcele, comuna Vama Buzaului etc. În 29.11. 2006 APDT a încheiat cu SC Distrikem SRL contractul de execuţie numărul 69 pentru construcţia a două centre de informare turistica, la Săcele şi Sâmbăta de Sus. Valoarea contractului a fost stabilită la 376.266 lei.

O nouă încredinţare directă

Daca instituţia Consiliului Judeţean ar fi dorit să con­struiască un astfel de centru ar fi trebuit să organizeze o licitaţie publică. Însă faptul că s-a înfiinţat o asociaţie privată, finanţată cu bani publici, a oferit posibilitatea unei încredinţări directe a lucrărilor.

Astfel, Aristotel Căncescu, în calitate de preşedinte a Con­siliului Judeţean dar şi al APDT a „ales” firma SC Distrikem SRL pentru executarea lucrărilor. Întâmplător sau nu această firmă aparţine consilierului judeţean PNL, Sebastian Grapă, cunoscut ca şi omul de încredere a lui Aristotel Căncescu atât în PNL cât şi în Consiliul Judeţean. Practic, în acest fel, s-a bifat o nouă încredinţare directă către către un apropiat al preşe­dintelui CJ, aşa cum s-a în­tâm­plat şi în alte ocazii, după cum a mai demonstrat „Ga­zeta Braşovului”.

Clădire ridicată pe terenul altuia

Căncescu a dispus înce­perea lucrărilor prin comanda de demarare lucrări, nr 175 din 27.08.2007, după prima plată parţială în avans în cu­antum de 166.600 lei, în con­diţiile în care se cunoştea fap­tul că la data respectivă nu existau autorizaţii de construire, deoarece terenul aparţinea unor persoane private. La acea vreme, Jonas Andras, viceprimarul municipiului Să­cele, declara în presa locală: „noi am eliberat doar certificatul de urbanism pentru această construcţie şi, deşi au fost obţinute toate avizele pentru utilităţi, nu am putut elibera autorizaţia de construire, fiindcă nu este regle­mentată situaţia juridică a terenului”. Cu alte cuvinte, reprezentanţii administraţiei judeţene au pornit investiţia, au finalizat-o, după care au constatat că parcela de pământ pe care s-a realizat Centrul are un alt proprietar. Ba mai mult, respectivul lot face şi obiectul unui litigiu dintre două persoane private, proces nefinalizat.

5.000 de euro/ metrul pătrat de construcţie!

În aceste condiţii nu e de mi­rare că aproximativ 3 mi­liarde lei vechi (n.r. cu tot cu suplimentările ulterioare, se pare că suma a ajuns la 8 miliarde de leiu vechi), bani publici, s-au transformat într-o co­ti­neaţă dărăpănată, murdară şi nefolosită din ziua inau­gu­rării! La un simplu calcul con­statăm că metrul pătrat al co­tineţei a fost de aproximativ 5.000 euro! Dacă ar fi fost con­stuită din aur nu ar fi ajuns la acest preţ, dar ce contează când Căn­cescu plăteşte, dar nu de la el ci din banii dum­neavoastră! Doar nu era pentru prima dată, ca să-i tremure mâna.

Firmă băgată în faliment

Irosirea banului public a fost posibilă prin încre­din­ţarea directă a contractului de lucrări consilierului judeţean PNL Sebastian Grapă. În cazul în care CJ ar fi organizat o licitaţie publică primul lucru verificat ar fi fost situaţia ju­ridică a terenului. Aşa, Sebastian Grapă s-a apucat de construit pe terenul altuia iar după finalizarea lucrărilor … şi-a băgat firma în faliment! Probabil să scape de responsabilitatea juridică. În 20. 11.2009 Sebastian Grapă, în calitate de asociat, a început la Tribunalul Braşov procedurile de faliment, proceduri finalizate în 14.12. 2011. (dosar numărul 9058/62/ 2009). „În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune închide­rea procedurii insolvenţei debitorului SC DISTRIKEM SRL şi radierea acestuia din registrul comerţului”, se arată în soluţia cazului de faliment.

Acelaşi model de faliment

Acelaşi model – bani publici daţi prin asociaţie şi apoi falimentarea firmei a fost fo­losit de Sebastian Grapă şi în cazul contractului nr 72 din 06.12.2006 în valoare de 226.750 lei. De această data Grapă a folosit firma SC CO & M SRL. Obiectul contractului nr. 72 între Consiliul Judeţean (prin APDT) şi SC CO & M SRL a fost „reali­zarea şi finalizarea lucră­rilor de amenajare a cinci puncte de informare turistică” (art. 2.1 din contract). Prin ordinul de plată nr 6 din 27.07.2007 APDT Braşov a acordat SC CO & M SRL un avans în valoare de 158.723 lei, sumă ce a reprezentant aproximativ 70% din valoarea totală a contractului! Avansul maxim care putea să fie acordat executantului lucrărilor era de 30% şi nu de 70% conform dispoziţiilor art. I Anexa nr 1 din H.G. nr 264/2003.

CJ, creditor la o firmă intrată în faliment

Nu se ştie exact ce a construit Sebastian Grapă cu banii primiţi, cert este însă că în 13.05.2010, la Tribunalul Braşov, au început procedu­rile de intrare în insolvenţă a SC CO & M SRL, iar unul din creditori este Judeţul Bra­şov (dosar numărul 5034/ 62/2010). Firma consilerului Grapă nu a făcut nimic deşi şi-a încasat banii, apoi a fost băgată în faliment, producând mari prejudici C.J Braşov. Cu alte cuvinte, Aristotel Căn­cescu i-a dat subalternului său de la PNL, Sebastian Grapă, mari sume de bani din bugetul Consiliului Judeţean. Este vorba despre peste 17 milioane de euro, obţinuţi de firmele lui Grapă în numai 4 ani (2006-2009).

Curtea de Conturi şi ANI nu reacţionează

Este ciudat cum instituţiile statului, şi anume Curtea de Conturi şi ANI n-au reac­ţionat până acum nici la fraudarea bugetului CJ, nici în cazul conflictului de interese a consilierului jude­ţean Sebastian Grapă care a avut numeroase lucrări cu instituţii publice subordonate Consiliului Judeţean. Toate acestea rezultă şi dintr-o sesizare făcută instituţiilor abilitate de Prefectura Bra­şov în 2010. Potrivit art.121, aliniatul a, din Legea nr 78 /2000 sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informa­ţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însăr­cinării sale.

Preţuri umflate

În plângerea Prefecturii se menţionează şi lucrările executate de firmele aparţinând lui Sebastian Grapă şi rudelor sale: reabiltare şcoală gene­rală, construire dispensar uman în comuna Beclean, rea­bilitare sediu primărie în co­muna Hârseni, reabilitare grădiniţă, amenajare trotuare în comuna Mândra, reabilitare cămin şi grădiniţă în comuna Recea, modernizare şcoală şi grădiniţă în comuna Şinca Nouă, renovare cămin cultural în comuna Viştea, construire bază sportivă în comuna Vo­ila, reabilitări drumuri ju­deţene pentru co- ­mu­nităţile de rommi etc. Ca să vă faceţi o idee a modului cum s-au drenat banii publici, sursele noastre spun că un WC la o şcoală dintr-o co­mună a fost construită de Sebastian Grapă cu aproximativ 100.000 de euro iar un gard, care s-a dărâ­mat a doua zi, a fost construit cu 50.000 euro! Se suspec­tează ca toate lu­crările executate de Grapă pentru in- stitu­ţiile publice au fost făcute la preţuri de 5-10 ori mai mari decât cele reale.

Dosare penale

Urmare a acestor sesizari pe masa de lucru a procurorilor DNA şi a Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov se află în curs de cercetare mai multe dosare penale sub aspectul săvârşirii unui cumul de infracţiuni deosebit de grave, cu prejudicierea bugetului public de către Sebastian Grapă şi Aristotel Căncescu. Suspect mai este şi faptul că, după 4 ani în care a primit aproximativ 17 milioane de euro de la Aristotel Căncescu, prin Consiliul Judeţean, Sebastian Grapă şi-a băgat firmele în faliment. De altfel, şi Aristotel Căncescu a fost acuzat că şi-a falimentat fir­mele pentru a nu plăti datoriile la bugetul statului şi către terţi creditori. În acest fel, urmele unor ilegalităţi sunt şterse definitiv. Grapă a controlat de-a lungul ultimilor ani cel puţin 30 de societăţi comerciale prin care derulat contracte de milioane de euro din bugete publice ale CJ şi pri­măriilor din Ţara Făgă­raşului. Cert este că prin acest stil de afaceri, Sebastian Gra­pă a păgubit Consiliul Ju­deţean şi bugetul statului cu sume impresionante iar noi ne-am pricopsit cel mult cu clădiri în genul celei de la Săcele.

Firmele lui Grapă băgate în faliment

Conform tabelului definitv al creantelor, SC CO & M SRL datorează bugetului de stat suma de 58.872lei privind taxe şi impozite neachitate. Lista mai cuprinde: BRD – 2.135.308 lei şi 213.214 euro, Banc Post 56.031 lei, salariaţi 10.413 lei etc. O altă firmă care a fost băgată în faliment, şi în care soţia lui Sebastian Grapă deţine calitatea de administrator şi asociat, este SC Revecom SRL. În 03.06.2010 a fost deschis dosarul de însolvenţă număr 5970/62/2010 pentru această firmă. În data de 15.02.2012 Tribunalul a admis cererea formulată de către administratorul judiciar TOP EXPERT SPRL dispunând intrarea în procedura falimentului a debitorului SC REVECOM SRL. Această societate comercială are o datorie de 75.910 lei la bugetul statului. SC Ebola SRL având ca administrator şi asociat pe Grapă Sebastian şi-a început procedura de insolvenţă în 28.05.201 (dosar număr 5735/62/2010) şi are datorii la bugetul de stat în valoare de 34.492 lei. Deasemenea Sebastian Grapă este dator foştilor salariaţi 2346 lei, salarii restante. Sebastian Grapă, în calitate de administrator şi asociat a cerut insolvenţa şi societăţii Ansemagnum SRL, la data de 29.07.2010 (dosar număr 7993/62/2010, Tribunalul Braşov).

Sursele noastre de la DNA ne-au explicat că biroul în care Sebastian Grapă își ținea documentele firmelor a luat foc în mod misterios. Evenimentul s-a petrecut la doar câteva zile de la demararea cercetărilor privind sumele obținute de Grapă de la Consiliul Județean.

Peste 17 milioane de euro în 4 ani!

Liberalul Sebastian Grapă, în calitate de consilier judeţean, a beneficiat de la Consiliul Judetean, prin dărnicia suspectă a şefului său de partid, preşedintele CJ, Aristotel Căncescu, de lucrări în valoare aproximativă de 59.604.587 lei, peste 17 milioane de euro, aşa cum rezultă de pe siteul Ministerului de Finanţe. Toate aceste sume au fost obţinute doar în 4 ani!

Abonează-te la newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
Comentarii
Loading...