„Da’ n-auzi bă că boul a recunoscut la ăştia că n-a fost acolo şi că venea Gotic-ul şi semna?” Cum acţiona mafia din CJ Braşov (4)

aristotel_cancescu_catuseGazeta Braşovului publică în serial rechizitoriul de trimitere în judecată a Lotului Căncescu întocmit de procurorii anticoruptie. Astăzi al patrulea episod:

În baza acestor înscrisuri au fost întocmite apoi facturile fiscale nr. 03656694 din data de 12.12.2006, în valoare de 113.389,27 lei TVA inclus, acceptată la plată prin semnarea ei de către inculpatul Căncescu Aristotel și plătită apoi prin OP 3330 din 12.12.2006 și 3401 din 19.12.2006, ambele semnate de asemenea de inculpatul Căncescu Aristotel; nr. 03656754 din data de 02.05.2007 în valoare de 559.9783,90 lei TVA inclus, acceptată la plată prin semnarea ei de către inculpatul Căncescu Aristotel și plătită apoi prin OP 959 din 03.05.2007 și 960 din 03.05.2007, ambele semnate de asemenea de inculpatul Căncescu Aristotel; factura fiscală nr. 03656760 din data de 05.06.2007 în valoare de 499.940,78 lei TVA inclus, acceptată la plată prin semnarea ei de către inculpatul Căncescu Aristotel și plătită apoi prin OP 1322 din 05.06.2007 și 1321 din 05.06.2007, ambele semnate de asemenea de inculpatul Căncescu Aristotel.

Actele de cercetare efectuate au stabilit că sumele susmenționate au fost plătite abuziv la ordinul lui Căncescu și în baza înțelegerii avute cu Diniță Ion, fără verificări efective asupra realității lucrărilor efectuate.

Relevantă în acest sens este declarația inculpatului Gherghe Mircea care a arătat că:

”În acele vremuri, plățile către firma Gotic SA nu respectau demersurile legale și corecte: verificarea situațiilor de lucrări cantitativ și calitativ, emiterea facturii pe situația de plată acceptată și plata propriu-zisă. În fapt, contabila lui Diniță venea cu situația de lucrare semnată de Costea și cu factura emisă, care trebuia plătită în aceeași zi. Ordonanțarea la plată se făcea tot de către Costea Viorel, ea trebuia vizată la plată de către Ispas sau Căncescu, după care se pleca la contabilitate. Toate aceste operațiuni erau făcute într-o singură zi de către contabila de la Gotic, care mergea dintr-un birou în altul.”

Lucrările specificate în aceste devize/situații de lucrări precum și cantitățile de materiale menționate a fi utilizate nu corespund realității, cercetările efectuate relevând faptul că reabilitarea s-a făcut în altă tehnologie decât cea indicată în aceste înscrisuri, respectiv reciclare IN SITU, începând primăvara anului 2007. De altfel, chiar dirigintele de șantier, inculpatul Boțoman, deși semnează aceste situații de lucrări, în raportul de activitate întocmit în luna mai 2007 indică faptul că ”pentru efectuarea lucrărilor în bune condițiuni s-a solicitat proiectantului caietul de sarcini cu noua tehnologie prin reciclare in situ a platformei în zona comunei”, lucrările începând de la km. 17+000. Se menționează, de asemenea, faptul că utilajul adus de executant pe șantier poate efectua operațiunea de reciclare pe o lățime de doar 2, 5 m fapt acre creează dificultății întrucât lățimea drumului este de 6 metri. Precizează la sfârșitul lunii aprilie 2007 a fost turnat un prim stat de asfalt pe o distanță de 800 m.

Aceste remarci ale inculpatului Boțoman Ioan sunt confirmate de acesta în declarația dată în cauză, dar și de martora Cojenescu-Labăr Constanţa Mirela proiectantul lucrării care a declarat că :

„La câteva luni după realizarea proiectului de reabilitare  a DJ 131 C Racoş-Rupea, am fost trimisă de domnul director Gomboş pe teren, la solicitarea constructorului sau a Consiliului Judeţean (nu pot da relaţii în acest sens), pentru a vedea şi a ne da acordul în legătură cu o nouă tehnologie de lucru. La momentul în care eu am ajuns în locaţia respectivă tehnologia fusese deja aplicată pe o lungime de drum de aproximativ 500 de metri situată în afara localităţii. Noua tehnologie se realiza cu ajutorul unui utilaj care permitea reciclarea atât a stratului asfaltic cât şi a unei porţiuni din stratul de fundaţie cu o adâncime maximă de 15 cm. Această tehnologie se numeşte în situ şi prezintă avantajul că se poate folosi o parte importantă din materialul existent rezultând un strat de bază cu o capacitate portantă mult mai mare peste care mai trebuia aplicat doar stratul de asfalt. Din câte mi s-a spus liantul folosit era cimentul. Lăţimea utilajului era de 2,5 metri, deci pentru realizarea unui drum cu o lăţime de şase metri utilajul trebuia să treacă de cel puţin două ori. Mi-am dat acordul pentru aplicarea acestei tehnologii deoarece am considerat-o foarte avansată, fiind pentru prima oară când vedeam aşa ceva. Tehnologia era şi foarte avantajoasă, prin acest procedeu cheltuielile fiind diminuate semnificativ, deoarece printr-o singură trecere se realiza decaparea stratului de asfalt uzat, care oricum trebuia înlocuit, şi realizarea unei suprafeţe, cu calităţile mai sus precizate, gata pregătită pentru turnarea noului strat de asfalt. Cu vechiul procedeu, asfaltul şi o parte din fundaţie erau înlocuite complet ceea ce genera costuri suplimentare. Am fost surprinsă plăcut de randamentul utilajului pe care l-am văzut la lucru şi am fost convinsă că această tehnologie se va aplica pentru tot drumul. Cred că dacă lucrurile ar fi stat astfel procesul de reabilitarea al DJ 131 C era foarte rapid cu economii substanţiale atât de timp cât şi de bani.”

Împrejurarea că lucrările au început abia în primăvara anului 2007 și în altă tehnologie decât cea din devizul ofertă rezultă și din declarațiile persoanelor audiate în cauză, respectiv martorii Gaspar Tamas, Marko Gabor, (

Acesta din urmă a precizat că:

”prima data am făcut drumul din interiorul comunei până la Halta Racoș, în perioada 2007-2008 și s-a aplicat tehnologia reciclare in situ, cu ajutorul unui aparat HAM. În anul 2006 GOTIC nu avea stație de asfalt, acesta era cumpărat de la RECON, câte o mașină două pe zi și făceam mici plombe. Stația de asfalt a fost achiziționată în 2007.(…) În fiecare seară îi raportam (n.n. lui Diniță) și la două zile avea ședință în care se discutau problemele curente. Domnul Diniță a fost pe șantierul de la Racoș lunar sau chiar o data la două săptămâni.”

Situația este confirmată și de inculpatul Costea Viorel, care a arătat că s-au efectuat doar lucrări de întreținere:

”am fost în Racoş cam o dată pe lună sau chiar mai rar. Eu am văzut că se lucra la drum doar la pietruire prin excavare în zonele în care erau izvoare care trebuiau drenate. În una din aceste vizite ale mele la Racoş am vorbit cu directorul de şantier angajat de SC Gotic SA, domnul Bogdan Cristian, despre aceste zone de drenaj. Nu am constatat să existe o mobilizare a resurselor materiale şi umane ale constructorului pentru realizarea lucrărilor.”

La rândul său chiar inculpatul Boțoman Ioan admite faptul că lucrările pe care ar fi trebuit să le verifice în calitate de diriginte de șantier au fost efectuate abia în primăvara anului 2007:

” În interiorul localității Racoș s-a lucrat cu tehnologie in situ de la sfârșitul lunii martie 2007 până la sfârșitul lunii iulie 2007 când drumul a fost gata asfaltat în localitate.”(…) „Costea Viorel era beneficiarul și într-un fel era șeful meu. Acesta era director la drumuri județene și eu îi raportam modul în care decurg lucrările și în special neregulile constatate. Precizez că eu mergeam aproape zilnic la fața locului. Am discutat și despre situațiile de lucrări și am insistat să se facă situația reală a lucrărilor executate. …lunar am depus un raport de activitate atașat facturii pentru plata serviciilor mele, raport în care am indicat neregulile, inclusiv această situație a lucrărilor suplimentare. Nu am primit răspuns, iar după primul raport Costea mi-a atras atenția să nu mai scriu atâtea în rapoarte. Eu însă am continuat și unele probleme s-au rezolvat. Decontarea nu s-a rezolvat însă așa cum am cerut eu în sensul că nu au fost avute în vedere prețurile din oferta inițială la întocmirea notelor de renunțare și a celor de comandă suplimentară. S-a făcut o ofertă nouă cu o comisie de la CJ Brașov și suma a fost aprobată de plenul CJ prin hotărâre.”

Lucrările nu s-au efectuat conform devizului ofertă, ci ulterior prin tehnologia „reciclare în SITU”, care nu a făcut obiectul achiziţiei şi pentru care, potrivit dispoziţiilor legale – OUG nr. 34/2006, Consiliul Judeţean (CJ) trebuia să solicite proiectantului cantităţile de lucrări suplimentare (NCS-uri rezultate din noua tehnologie), precum şi cantităţile la care se renunţă (NR), cantităţi care trebuiau transpuse valoric de constructor şi negociate de către Comisia de negociere a CJ Braşov, respectiv preţurile şi tarifele care nu se regăseau în devizul ofertă aferent contractului (ca documente justificative), operaţiuni care nu au fost efectuate de persoanele responsabile din conducerea CJ.

De asemenea, trebuia să se întocmească un act adițional și un nou proiect sau o dispoziție de șantier cu modificarea tehnologiei de execuție, înscrisuri care nu au fost prezentate Curții de Conturi și nu au fost descoperite la percheziții.

Relevante sunt în acest sens și declarațiile martorului Oprefenea Ioan, auditor extern al Curții de Conturi care a efectuat în mod direct controlul în acest an.

Este adevărat că în centralizatorul de lucrări aferent lunii iunie 2007 suma de 1.012.612,16 lei cu TVA (847.544,42 lei fără TVA) apare ca stornată, recunoscându-se în acest fel implicit că lucrările decontate şi plătite în perioada noiembrie 2006 – mai 2007 nu au fost executate în realitate, dar acest fapt nu este de natură să înlăture întrunirea elementelor constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, având în vedere faptul că, pe de o parte, la momentul plății respective funcționari din cadrul CJ, încălcându-și atribuțiile de serviciu au plătit lucrări neefectuate, iar pe de altă parte, de la încasare și până la stornare utilizarea banilor de către GOTIC constituie folos necuvenit pentru aceasta.

În perioada iunie-iulie 2014 Curtea de Conturi a efectuat controlul anual la UATJ Brașov, auditorii externi descoperind aceste nereguli referitoare la decontarea lucrărilor neefectuate. De altfel, discuțiile telefonice și în mediul ambiental interceptate în cauză și redate mai jos sunt urmare a reacțiilor induse în rândul celor implicați de acest control al Curții și de neregulile constatate, scoțând la iveală faptul că lucrurile au fost făcute necorespunzător și cei implicați caută să-și formuleze apărări/justificări.

Discuție telefonică Costea Viorel – Kovacs din data de 03.07.2014.

”Kovacs (K): Alo?
Costea Viorel (CV): Am onoarea, domnu’ Kovacs. Pot să…(neinteligibil – n.n.)…
K: Bună…
CV: Auziţi, am, am … vă deranjez pentru o întrebare că avem, e Curtea … a fost Curtea de Conturi la Consiliu, nu ştiu dacă ştiţi, şi…
K: Da…
CV: Iar a zgândărit Racoşu’, l-a întors în toate părţile…(neinteligibil – n.n.)…
K: Aşa…
CV: Şi voiam să ştiu, dacă ţin io minte între 2004-2008 a fost Cojocea primar, dacă nu mă înşel, şi între 2008 şi 2012, Gaşpar… Că io l-am căutat pe domnu’ Epurean pe primar şi văd că nu-mi răspunde, cred că nu am număr bun…
K: Da…două mii…da, exact 2008-2012, Gaşpar…
CV: El a revenit… Că a mai fost odată, parcă, nu?
K: Da, a mai fost odată, da…
CV: Şi 2004-2008, Cojocea…Că, ştiu că m-am dus de multe ori când eram… mai ales… …(neinteligibil – n.n.)…
K: 2004-2008, 2004-2008 Cojocea şi după aia…
CV: Gaşpar…
K: După aia 2008-2012, Gaşpar, două mii…
CV: Şi, acuma, acuma Epureanu…Nu, că o să fie probabil nevoie … dacă o să fie nevoie şi de ei să confirme că de ce am stabilit soluţia de reciclare insitu’ în localitate şi aşa mai departe…
K: Da, despre ce este vorba acolo?
CV: Poftim?
K: Da, despre ce probleme e vorba?
CV: Păi, o dată că în proiect băgase numa’ simbolic piatră spartă şi balast, ştiţi?
K: Da…
CV: Două sute…(neinteligibil – n.n.)… metri cubi de balast şi trei sute 50 de metri cubi de piatră spartă, în localitate… Dacă puteţi să vă daţi seama. Şi noi am schimbat soluţia, că am venit cu reciclare insitu’, ştiţi am consolidat fundaţia dacă ştiţi…
K: Aşa…Nu mai ştiu io ce-i…
CV: Da. Şi de acolo că de ce s-a schimbat soluţia, că nu ştiu ce … şi, bineînţeles, şi pe sectoru’ celălalt că tot am cârpit la el, ştiţi bine, din lipsă de bani s-a tot…(neinteligibil – n.n.)…
K: Care-i sectoru’ celălalt?
CV: Şi s-a făcut reciclare insitu’ şi pe exterior, o porţiune unde a fost mai gravă că…(neinteligibil – n.n.)…
K: Da, care-i sectoru’ celălalt, care sectoru’ celălalt?
CV: Mergea foarte greu că proiectantu’ consilier cunstrucţii, ştiţi că a dispărut la un moment dat, dispăruse … s-a, se vânduse şi tot trebuia să-i căutăm, să venim să…că nu poţi face fără proiectantu’ iniţial…ă…modificări de deficienţă de proiectare, de fapt, au fost în Racoş, ştiţi?
K: Îhî…
CV: Şi a fost…numa’ faptu’ că era o zonă cu izvoare, dacă ştiţi, undeva în pantă, acolo, şi în curbă a trebuit să băgăm piatră spartă să consolidăm, să săpăm la vreo 50 de centimetri şi…nu ştiu e un lucru care mie îmi scapă, io…
K: Da, bun. Da, acuma care, ce…ce vi se reproşează sau care-i problema?
CV: E, vrea să-i ia banii lu’ Diniţă că … şi după aia cel mai dur este că în, în oferta, în oferta de transport era transport asfalt la 10 kilometri…
K: Aşa…
CV: Ă…constructoru’ zice că…io n-am reuşit să reperez, nu eram prin consiliu, din câte ştiu io, când s-a făcut proiectu’… păi, el a trecut simbolic să dea şanse la toţi ofertanţii, 10 kilometri o distanţă standard, ştiţi? Când, de fapt, vorba aia numa’ în Braşov sunt staţii de asfalt la 70… Şi prin notă de renunţare, notă de comandă s-a corectat…nonconformitate se numeşte normal după lege, ştiţi? Şi ăsta acuma aicia e, e bătaia mare că să-i ia banii că asta i s-a dat ne…tarife majorate…nişte chestii…se şi exprimă greşit. Sunt reale, distanţa reală aferent transportului la distanţa reală, ştiţi?
K: Da…”

 

”PASCU MIHAI: Eu n-am fost de faţă, dar cică…şti, când a fost Opreafenea acuma când au făcut măsurătoarea aia, cică ăla ar fi declarat…că l-a întrebat Opreafenea domne da’ tu aveai de la proiectant, aveai toate elementele când ai semnat…ăăă…
COSTEA VIOREL: …Da, şi?…
PASCU MIHAI:…situaţiile astea de lucrări? Nu domne, eu n-am avut nimic…zice venea….
COSTEA VIOREL:…ce prostii, a fost acolo.
PASCU MIHAI: Se pare că asta, că cică, el zice că n-am avut domne nimic că a venit Gotic-ul cu ele…şi zice eu am semnat.
COSTEA VIOREL: Nu tăticule, a fost acolo. Eu-ţi fac reconstituirea acuma, mă pune la nişte chestii dure, l-am întrebat pe Kovacs, nu l-am prins pe primarul de acuma, pentru că între 2004 şi 2008 a fost Cojocea, îl ştii pe Cojocea, ăla…pedelist, român maghiarizat… primar.
PASCU MIHAI: Aaa, primar la acolo…
COSTEA VIOREL: Primar la Racoş. Au fost enorm de multe discuţii pe tema acestui drum mai ales…
(…)
PASCU MIHAI: Am înţeles. Bun,doi…sau nu, trei, că a fost…e asta cu Boţoman, după aia lipsa asta de drum şi după aia vine ca ordine cronologică, deci Opreafenea zice că în documentele care …în baza căruia el a făcut c….l ăsta de raport zice aşa…cronologic s-ar fi decontat şi pus în operă martie aprilie mai iunie, toate lucrările care după aia de fapt au făcut sau nu toate, mare parte din lucrările care după aia au fost treaba aia cu stornatul.
COSTEA VIOREL: Da, s-au stornat, pentru că neavând oficial s-a declanşat, io pot, vorba aia…eu pot să jur cu mâna pe biblie…ăsta cum dracu-l cheamă…proiectantul că ştii, Consilier Constructu’ era pe desfiinţare…a fost invitat, păcat că nu e şi scris, că ştiu că am făcut şi scris, că d’aia e bine să ţină hârtiile cum am lăsat eu, dar…dacă nu o invităm pe madam asta..Gienesu…sau cum dracu’ o cheamă…
PASCU MIHAI: Cine e aia?
COSTEA VIOREL: Aia, proiectanta care a fost acolo…Foarte greu a venit domnule…îţi spun sigur…foarte greu…înţelegi tu? El nu avea temei legal să deconteze decât ceea ce…în moment…cum să decontezi…când chiar dacă s-a apucat, a scris ăla aşa a fost ce să mai minţim, dar nu că s-a făcut retroactiv, că toate s-au făcut retroactiv…
PASCU MIHAI: El aşa zice.
(…)
PASCU MIHAI: Şi mai sunt curios….când o începe să ne cheme la DNA cu deăstea ce-o să zică Boţoman ăla.
COSTEA VIOREL: E tâmpit.
PASCU MIHAI: Păi vezi?
COSTEA VIOREL: Da’ n-are ce să zică, io…auzi?
PASCU MIHAI: Dacă zice, domne eu nu ştiu, n-am fost…?
COSTEA VIOREL: Păi stai tată, că el zice…io zic pe contract…aveai obligaţia să faci aia…cum n-a fost? E obligat, eu ţi-am citat din…când citeşti ăsta…
PASCU MIHAI: Ca diriginte de şant e job-ul lui, el trebuie să meargă acolo…
COSTEA VIOREL: El trebuie să stea non-stop pe lucrare frate şi să măsoare.
PASCU MIHAI: Da’ n-auzi bă că boul a recunoscut la ăştia că n-a fost acolo şi că venea Gotic-ul şi semna?
COSTEA VIOREL: Da’ aia nu-l scuteşte de responsabilitate.
PASCU MIHAI: Sigur, îl acuză pe el că nu şi-a făcut treaba.
COSTEA VIOREL: Inclusiv eu pot să spun să declar şi e un adevăr e cel mai bun…cea mai bună minciună e adevărul…inclusiv a fost schimbat de aia, tocmai pentru asta.
PASCU MIHAI: Corect, da, asta e un punct forte.
COSTEA VIOREL: Deci, crede-mă că ţin minte cazul…m-am enervat tare de tot…a, am trecut şi eu, când trec pe aici pe la Racoş, la primărie şi atunci am venit la Ispas, şi i-am spus, domnul Ispas nu e în regulă, din toate motivele, uite s-a întâmplat se întâmplă ce s-a întâmplat acuma, nu?”

 

”C: Să nu stea după noi, aşa este… Şi…ăă…da’ oricum, pot să-ţi zic prin telefon, că nu e nicio chestie nasoală, ăăă…povestea nea Vasile Ceapă (?)…care e reprezentantu’ nostru pe zona asta, că de câteva ori a vrut să vină aicia să vadă şi el cum merge lucrarea şi l-a chemat Costea de două ori în birou şi a zis că-l dă afară dacă mai vine şi mai face pe acolo valuri…
D: Foarte bine…Să ne spună treaba asta life şi cu asta-basta…”
”V: A venit cu devizu’ ofertă… Şi ăsta o schimbat…îţi dai seama că toate merg aiurea, nu poa’ să deconteze până n-are…n-are acceptate deviz ofertă…
C: Exact…
V: …şi schimbarea de soluţie, ştii!?
C: Exact…
V: El a decontat din devizu’ normal şi când a ajuns la zi, când i s-a…i s-a oficializat treaba cu…documentat atunci a decontat corect din kilometri în intravilanu’…(neinteligibil – n.n.)…
C: Exact…”

Cunoscând faptul că au fost plătite lucrări neefectuate, în înțelegere cu inculpatul Diniță, inculpatul Căncescu Aristotel a făcut apoi demersuri în CJ pentru ascunderea abuzului comis, după cum urmează:

 1. Prin Referatul nr. 183/14.06.2007 întocmit de D.A.D.P. din cadrul Consiliului Județean Brașov, semnat de directorul Costea Viorel, se solicită aprobarea alocării sumei de 2.900.000 lei pentru plata lucrărilor executate în anul 2007 în interiorul localității Racoș. Deşi valoarea totală a lucrărilor de reabilitare a drumului din localitatea Racoş, conform ofertei financiare a SC Gotic SA, nu putea să depăşească suma de 2.105.382,25 lei inclusiv TVA iar în referat nu sunt specificate în concret lucrările efectuate şi nici nu au fost ataşate documente pentru justificarea alocării acestei sume de bani, preşedintele Căncescu Aristotel a aprobat referatul şi a iniţiat apoi un proiect de hotărâre de Consiliu Judeţean pentru alocarea sumei cerute, respectiv 2.900.000 lei.

Potrivit procesului verbal al ședinței CJ din 28.06.2007 Căncescu Aristotel a suspus ” dezbaterii” alocarea acestei sume de bani întrucât ” s-au făcut lucrări deosebite aici (loc. Racoș), este frumos, dar se pare că nu mai sunt fonduri ceea ce ar impune sistarea lucrării.”

Întrucât suma părea prea mare pentru lucrările parțial presupus a fi executate, martorul Marko Gabor, consilier județean, a solicitat verificarea realității acestor lucrări. Consiliul a aprobat proiectul de hotărâre, însă cu amendamentul propus de martor, care ”va fi subpunct în hotărâre”, cu 24 de voturi.

În consecinţă, prin HCJ 245/28.06.2007 se aprobă alocarea sumei de 2.900.000 lei pentru plata lucrărilor executate în anul 2007 în interiorul localităţii Racoş, preşedintele Căncescu Aristotel fiind însărcinat cu aducerea la îndeplinire. Hotărârea nu cuprinde alte dispoziţii, amendamentul propus de consilierul Marko Gabor, adoptat de plenul CJ fiind eliminată în mod abuziv.

Așa cum am arătat mai sus, din declarațiile persoanelor audiate rezultă fără dubiu împrejurarea că la momentul adoptării acestei hotărâri (245/28.06.2007) nu începuseră încă lucrările în interiorul localității Racoș, împrejurare cunoscută de inculpat. Acest fapt rezultă și din acțiunile ulterioare ale acestuia, concretizate în dispozițiile date și documentele întocmite în baza acestora. Deși prin hotărâre se aprobă suma de bani pentru lucrări executate conform contractului 8798/10.11.2006, Căncescu Aristotel desemnează Comisia de evaluare a ofertelor prin procedura de achiziţie „negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare”, în componenţa: Pascu Mihai Lucian, Mone Mariana, Costea Viorel, Cirică Cristian Emil, Gherghe Mircia.

După constituire comisia încheie procesul verbal nr. 27/06.07.2007, al cărui exemplar original nu există „cu ocazia negocierii ofertei de preț prezentate de S.C. Gotic S.A. Brașov în vederea încheierii Contractului de lucrări nr…./06.07.2007 pentru Reabilitarea DJ 131C Racoș – Rupea sector km 17+300+700 (3.000 ml) în continuarea Contractului nr. 8798/10.11.2006”, proces-verbal din care rezultă că „necesitatea execuției lucrărilor și cantitățile aferente au fost stabilite de reprezentații beneficiarului și ai constructorului în concordanță cu cerințele impuse de conducerea executivului C.J. Brașov.”

Se precizează de asemenea că în condiţiile în care prin Hotărârea nr. 245/28.06.2007 a CJ Brașov s-a aprobat deja suma de 2.900.000 lei, executantul S.C. Gotic S.A. Brașov este de acord cu decontarea lucrărilor negociate și executate până la valoarea aprobată de 2.900.000 lei, din devizul ofertă de 3.377.114,69 lei fără TVA. Practic s-a „negociat ” o lucrare declarată deja executată, în alte condiţii decât cele din contractul de achiziţii publice în derulare.

Practic, urmare a acestui proces-verbal încheiat s-a atribuit o altă lucrare, cu încălcarea dispoziţiilor OUG 34/2006, fără să existe documentaţia din care să rezulte necesitatea achiziţionării unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe neprevăzute ar fi devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, aşa cum prevede art. 122 lit. i.

Nu există nici un document tehnic prin care să fie justificată decizia de schimbare a tehnologiei şi nu au fost prezentate comisiei listele cu cantitățile de lucrări suplimentare (NCS-uri) întocmite de proiectant (în noua tehnologie – reciclare în SITU), liste care trebuiau să stea la baza întocmirii de către constructor a devizului ofertă, deviz care trebuia să fie analizat de către comisia de evaluare și în urma căreia trebuia să se încheie un act adițional sau un nou contract.

În aceste condiţii, procesul-verbal întocmit de comisie, semnat de toţi membrii ei, de directorul general al SC Gotic SA, Diniţă Ion şi apoi aprobat de preşedintele Căncescu Aristotel, nu constituie decât un act prin care se încearcă a se da o aparenţă de legalitate deciziei, deja luată, de plată către firma Gotic SA a unor sume de bani mai mari decât cele din contractul iniţial şi pentru lucrări a căror realitate nu a fost vreodată verificată, neexistând procese-verbale de recepţie pe parcursul execuţiei.

Conform documentelor de la dosar, în luna iunie 2007 au fost decontate prin situațiile de lucrări pe tronsonul km 17+000 – 19+300+700 (3.000 ml) alte lucrări decât cele din devizul ofertă, efectuate prin noua tehnologie reciclare in situ în valoare de 2.059.396,47 lei (fără TVA), iar în luna iulie 2007 – 242.856,58 lei (fără TVA), în total de 2.750.639,85 lei (cu TVA), recunoscându-se astfel indirect că plățile anterioare au fost pentru lucrări în fapt neexecutate.

Trebuie subliniat faptul că în aceeași perioadă, în baza unor devize și situații de lucrări întocmite de reprezentanţii Gotic SA şi semnate de inculpaţii Boţoman Ioan şi Costea Viorel, au fost plătite sume de bani pentru lucrări presupus a fi executate în extravilanul localității Racoș, deși martorii audiați au precizat că lucrările în exterior s-au realizat începând cu anul 2010.

Președintele Căncescu a aprobat procesul verbal de ”negociere” , ceea ce dovedește o dată în plus împrejurarea că până la acel moment nu au fost efectuate lucrări de asfaltare în Racoș, având în vedere că în acest proces-verbal se precizează că ”se lucrează în tehnologia reciclare in situ”, iar toate plățile efectuate până atunci au avut în vedere devizul ofertă de la atribuirea contractului, care menționa aplicarea tehnologiei clasice de reabilitare a drumului.

În legătură cu această faptă cercetările nu au putut fi finalizate în mod obiectiv până la acest moment, urmând a se stabili modalitatea în care s-au executat lucrările aprobate şi decontările acestora, contribuţia fiecărei persoane implicate, valoarea prejudiciului suferit de UATJ Braşov şi valoarea folosului necuvenit obţinut de inculpatul Diniţă Ion, precum şi modul în care s-a restituit garanţia de bună execuţie firmei Gotic pentru sectorul de drum din interiorul localităţii în condiţiile în care procesul verbal de recepţie a fost întocmit nelegal)
a se vedea declarația martorei Arhip Corina Elena.

Prin urmare, prin prezentul rechizitoriu se va dispune disjungerea, formarea unui nou dosar şi continuarea cercetărilor faţă de inculpatul Căncescu Aristotel Adrian, Diniţă Ion, Costea Viorel, Gherghe Mircia, Pascu Lucian Mihai, Mone Mariana şi Cirica Cristian Emil şi faţă de persoanele implicate în restituirea garanţiei.

III. Privitor la infracțiunile de luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea 78/2000 şi art. 7 lit. a din Legea 78/2000 şi spălare a banilor prev. de art. 29 alin.1 lit. b din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal

Din situaţiile financiare obţinute cu autorizarea instanţei coroborate înscrisurile ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare şi cele predate de inculpaţii a rezultat că, imediat după atribuirea către SC GOTIC SA a contractului de achiziţii publice nr. 8798/10.11.2006, au fost virate în tranşe, în perioada ianuarie 2006 – 29.06.2007, importante sume de bani către SC CANARIS SRL, societate deținută și controlată de Căncescu Aristotel Adrian.

În această modalitate disimulată sub forma unor contracte de publicitate, ce vor fi enumerate în continuare, Căncescu Aristotel a primit suma totală de 1.248.704, 95 lei:

 1. „Contractul de publicitate” nr. 88 din 09.01.2006 ( nu este la dosar) în valoare de 40.000 lei ( 33.613,44 lei plus TVA în sumă de 6.386,55 lei), modificat prin „ Actul adiţional” nr. 1;
 1. „Contractul de publicitate” nr. 126 din 16.02.2006 în valoare de 21.333,18 lei ( 17.927,04 lei plus TVA în sumă de 3.406,14 lei), pentru care SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVFB nr. 7818818 din 16.02.2006 în valoare de 21.333,18 lei care a fost încasată cu OP nr.222/27.02.2006 în sumă de 11.333,18 lei şi cu OP nr.200/17.02.2006 în sumă de 10.000 lei;
 1. „Contractul de publicitate” nr. 146 din 03.03.2006 în valoare de 20.666,52 lei ( 17.366,82 lei plus TVA în sumă de 3.299,7 lei), pentru care SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVDW nr. 4960605 din 03.03.2006 în valoare de 20.666,52 lei care a fost încasată cu OP nr.257/06.03.2006 în sumă de 10.000 lei şi cu OP nr.265/07.03.2006 în sumă de 10.666,52;
 1. FĂRĂ CONTRACT , SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVDW nr. 4960612 din 08.03.2006 în valoare de 20.000 lei care a fost încasată şi cu OP nr.275/10.03.2006 în sumă de 10.000 lei şi cu OP nr.292/14.03.2006 în sumă de 10.000 lei ;
 1. „Contractul de publicitate” nr. 146 din 03.03.2006 în valoare de 50.000 lei ( 42.016,8 lei plus TVA în sumă de 7.983,19 lei),
 1. „Contractul de publicitate” nr. 186 din 04.04.2006 în valoare de 20.000 lei ( 16.806,72 lei plus TVA în sumă de 3.193,28 lei), pentru care SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVDW nr. 4960657 din 04.04.2006 în valoare de 20.000 lei care a fost încasată cu OP nr.427/07.04.2006 în sumă de 10.000 lei şi cu OP nr.439/11.04.2006 în sumă de 10.000 lei;
 1. „Contractul de publicitate” nr. 197 din 12.04.2006 în valoare de 20.000 lei ( 16.806,72 lei plus TVA în sumă de 3.193,28 lei), pentru care SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVDW nr. 4960676 din 12.04.2006 în valoare de 20.000 lei care a fost încasată cu OP nr.454/14.04.2006 în sumă de 10.000 lei şi cu OP nr.186/20.04.2006 în sumă de 10.000 lei;
 1. „Contractul de publicitate” nr. 246 din 22.05.2006 în valoare de 20.000 lei ( 16.806,72 lei plus TVA în sumă de 3.193,28 lei), pentru care SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVDW nr. 4960761 din 22.05.2006 în valoare de 20.000 lei care a fost încasată cu OP nr.630/23.05.2006 în sumă de 20.000 lei;
 1. „Contractul de publicitate” nr. 225 din 02.05.2006 ( nu este la dosar) în valoare de 40.000 lei ( 33.613,44 lei plus TVA în sumă de 6.386,55 lei), pentru care SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVDW nr. 4960718 din 03.05.2006 în valoare de 20.000 lei, încasată cu OP nr. fn /03.05.2006 în sumă de 20.000 lei, respectiv factura seria BVVDW nr. 4960712 din 02.05.2006 în valoare de 20.000 lei care au fost încasate cu OP nr.542/02.05.2006 în sumă de 10.000 lei, rămâne un rest de 10.000 lei care nu a fost încasat;
 1. „Contractul de publicitate” nr. 238 din 15.05.2006 în valoare de 20.000 lei ( 16.806,72 lei plus TVA în sumă de 3.193,28 lei), pentru care SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVDW nr. 4960738 din 15.05.2006 în valoare de 20.000 lei care a fost încasată cu OP nr.598/16.05.2006 în sumă de 20.000 lei;
 1. „Contractul de publicitate” nr. 263 din 30.05.2006 în valoare de 30.000 lei ( 25.210,08 lei plus TVA în sumă de 4.789,92 lei), pentru care SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVDW nr. 4960812 din 27.06.2006 în valoare de 30.000 lei care a fost încasată cu OP nr.781/29.06.2006 în sumă de 15.000 lei şi cu OP nr.805/04.07.2006 în sumă de 15.000 lei. Pentru acest contract SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A. şi factura BVVDW nr. 4960839 din 11.07.2006 în valoare de 5.000 lei achitată cu OP nr.818/11.07.2006 în sumă de 5.000 lei, pentru care nu există act adiţional;
 1. „Contractul de publicitate” nr. 309 din 05.07.2006 în valoare de 3.094 EUR ( 2.600 EUR plus TVA în sumă de 494 EUR), pentru care SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVDW nr. 4960866 din 28.07.2006 în valoare de 10.945,43 lei care a fost compensată prin „Ordinul de compensare” seria B, nr. 6789593/20.07.2006;
 1. „Contractul de publicitate” nr. 332 din 21.07.2006 în valoare de 30.000 lei ( 25.210,08 lei plus TVA în sumă de 4.789,92 lei), pentru care SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVDW nr. 4960860 din 26.07.2006 în valoare de 30.000 lei care a fost încasată cu OP nr.4875/26.07.2006 în sumă de 10.000 lei şi cu OP nr.4878/26.07.2006 în sumă de 15.000 lei şi cu OP nr.924/11.08.2006 în sumă de 5.000 lei;
 1. „Contractul de publicitate” nr. 352 din 07.08.2006 în valoare de 50.000 lei ( 42.016,8 lei plus TVA în sumă de 7.983,19 lei), pentru care SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVDW nr. 4960881 din 08.08.2006 în valoare de 50.000 lei care a fost încasată cu OP nr.724/15.08.2006 în sumă de 30.000 lei, cu OP nr.890/08.08.2006 în sumă de 10.000 lei şi compensată prin „Ordinul de compensare” seria B, 6791022/14.08.2006 (10.000 lei);
 1. „Contractul de publicitate” nr. 345 din 01.08.2006 în valoare de 20.000 lei ( 16.806,72 lei plus TVA în sumă de 3.193,28 lei), pentru care SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVDW nr. 4960898 din 22.08.2006 în valoare de 20.000 lei care a fost încasată cu OP nr.964/23.08.2006 în sumă de 20.000 lei;
 1. „Contractul de publicitate” nr. 366 din 22.08.2006 în valoare de 5.950 lei ( 5.000 lei plus TVA în sumă de 950lei), pentru care SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVDW nr. 4960901 din 22.08.2006 în valoare de 5.950 lei care a fost compensată prin „Ordinul de compensare” seria B, nr. 6980956/26.10.2006;
 1. „Contractul de publicitate” nr. 374 din 31.08.2006 ( nu este la dosar) în valoare de 40.000 lei ( 33.613,44 lei plus TVA în sumă de 6.386,55 lei), pentru care SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVDW nr. 4960919 din 31.08.2006 în valoare de 40.000 lei care a fost încasată cu OP nr.999/31.08.2006 în sumă de 40.000 lei. Contractul a fost modificat prin „ Actul adiţional” nr. 1/12.09.2006, care prevede suplimentarea valorii cu încă 30.000 lei, pentru care SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVDW nr. 4960943 din 18.09.2006 în valoare de 30.000 lei care a fost încasată cu OP nr.1067/19.09.2006 în sumă de 20.000 lei şi prin Ordinul de compensare” seria B, nr. 6991737/03.01.2007( 7.643,07 lei), rămâne un rest de încasat în sumă de 2.356,93 lei, precum şi cu „ Actul adiţional” nr. 2/27.09.2006, care prevede suplimentarea valorii cu încă 20.000 lei, pentru care SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVDW nr. 4960951 din 27.09.2006 în valoare de 20.000 lei care a fost încasată cu OP nr.1101/28.09.2006 în sumă de 10.000 lei şi cu OP nr.1130/04.10.2006 în sumă de 10.000 lei. Pentru acest contract SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A. şi factura seria BVVDW nr. 4960930 din 06.09.2006 în valoare de 9.426,94 lei pentru care nu există act adiţional, care a fost compensată prin „Ordinul de compensare” seria B, nr. 6796977/19.09.2006;
 1. „Contractul de publicitate” nr. 396 din 02.10.2006 în valoare de 40.000 lei ( 33.613,44 lei plus TVA în sumă de 6.386,55 lei), pentru care SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVDW nr. 4960971 din 11.10.2006 în valoare de 10.000 lei încasată cu OP nr.1137/10.10.2006, în sumă de 10.000 lei, respectiv factura seria BVVDW nr. 4960980 din 13.10.2006 în valoare de 30.000 lei care au fost încasate cu OP nr.1157/17.10.2006 în sumă de 30.000 lei;
 1. „Contractul de publicitate” nr. 388 din 2006 (nu este la dosar), pentru care SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVDW nr. 4961029 din 13.11.2006 în valoare de 25.000 lei care a fost încasată cu OP nr.1391/20.11.2006 în sumă de 10.000 lei şi cu OP nr.1353/15.11.2006 suma de 15.000 lei;
 1. „Contractul de publicitate” nr. 422 din 21.10.2006 în valoare de 30.000 lei ( 25.210,08 lei plus TVA în sumă de 4.789,92 lei), pentru care SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVDW nr. 4961003 din 31.10.2006 în valoare de 25.000 lei care a fost încasată cu OP nr.293/31.10.2006 în sumă de 20.000 lei şi cu OP nr.1353/15.11.2006 suma de 5.000 lei. Tot pentru acest contract SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVDW nr. 4961048 din 24.11.2006 în valoare de 20.000 lei, încasată cu OP nr.1386/28.11.2006 în sumă de 20.000 lei, factura seria BVVDW nr. 4961081 din 11.12.2006 în valoare de 50.000 lei, încasată cu OP nr.fn/12.12.2006 în sumă de 10.000 lei, cu OP nr.1472/14.12.2006 în sumă de 10.000 lei şi cu OP nr.15/09.01.2007 în sumă de 30.000 lei şi factura seria BVVDW nr. 4961071 din 05.12.2006 în valoare de 50.000 lei, încasată cu OP nr.1449/07.12.2006 în sumă de 10.000 lei, cu OP nr.1592/05.12.2006 în sumă de 20.000 lei şi cu OP nr.1402/06.12.2006 în sumă de 20.000 lei pentru care nu există acte adiţionale pentru suma de 115.000 lei.
 1. FĂRĂ CONTRACT , SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVDW nr. 4960988 din 20.10.2006 în valoare de 10.000 lei care a fost încasată cu OP nr.1212/20.10.2006 în sumă de 10.000 lei, precum şi factura seria BVVDW nr. 4961052 din 28.11.2006 în valoare de 20.000 lei care a fost încasată cu OP nr.1385/28.11.2006 în sumă de 10.000 lei şi cu prin „Ordinul de compensare” seria B, nr. 7350108/11.06.2007( 267,90 lei) şi 2.088,77 lei, rămânând un rest de plată în sumă de 7.643,33 lei;
 1. „Contractul de publicitate” nr. 460 din 01.12.2006 în valoare de 50.000 lei ( 42.016,8 lei plus TVA în sumă de 7.983,19 lei), pentru care SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A. factura seria BVVDW nr. 4961119 din 28.12.2006 în valoare de 50.000 lei care a fost încasată cu OP nr.1567/28.12.2006 în sumă de 50.000 lei;
 1. Pentru „Contractul de publicitate” nr. 460 din 01.12.2006, fără să se întocmească act adiţional, SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A. factura seria BVVDW nr. 4961141 din 16.01.2007, în valoare de 15.000 lei care a fost încasată cu OP nr.77/16.01.2007 în sumă de 15.000 lei;
 1. FĂRĂ CONTRACT , SC CANARIS SRL a emis către SC GOTIC S.A., factura seria BVVDW nr. 4961189 din 22.02.2007 în valoare de 40.000 lei care a fost încasată cu OP nr.269/05.03.2007 în sumă de 20.000 lei şi cu OP nr.262/26.02.2007 în sumă de 20.000 lei;
 1. „Contractul de publicitate” nr. 29 din 03.01.2007, în valoare de 50.000 EURO( 42.016,8 EURO plus TVA în sumă de 7.983,19 EURO),
 1. Contractul de publicitate” nr. 163 din 09.05.2007, în valoare de 29.750 lei ( 25.000 lei plus TVA în sumă de 4.750 lei).

(va urma)

Pe larg:

http://gazetabrasovului.ro/2014/12/19/cum-actiona-mafia-din-cj-brasov-1/

http://gazetabrasovului.ro/2014/12/21/cum-actiona-mafia-din-cj-brasov-2/

http://gazetabrasovului.ro/2014/12/22/cand-se-solicita-ceva-toata-lumea-semna-cum-actiona-mafia-din-cj-brasov-3/

 

Comments

comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.