Fraude de zeci de milioane de lei în Brașov din salarii subdeclarate

După ce în vara anului trecut a implementat un proiect pilot în județele Brașov și Prahova vizând salariile subdeclarate, ANAF a luat decizia de a extinde acest program la nivel național. Asta după ce în urma inspectării a 500 de agenți economici din cele două județe (din care 224 din Brașov) s-au stabilit obligaţii fiscale suplimentare (impozit pe venit, contribuţii sociale şi accesorii aferente) în sumã totalã de peste 143 milioane de lei, s-au aplicat amenzi în sumã de cca 340.000 lei, au fost înaintate organelor de urmãrire şi cercetare penalã sesizãri penale pentru un prejudiciu în valoare de aproape 20 milioane de lei şi s-au instituit mãsuri asiguratorii în sumã totalã de peste 45 milioane de lei.

Se estimează ca pentru anul 2015 să fie efectuate verificări în cadrul acestui proiect la un număr de peste 1000 contribuabili.

La selectarea contribuabililor sunt avute în vedere un set complex de criterii de risc, cum ar fi înregistrarea de salarii subdeclarate faţã de media pe ramurã, numãrul mediu de salariaţi conform bilanţ, cheltuiala medie cu salariile, ponderea cheltuielilor de personal în cifra de afaceri, ponderea cheltuielilor de personal în cheltuieli de exploatare, sume datorate acţionarilor/asociaţilor, numãrul mediu de asiguraţi, ponderea numãrului de angajaţi cu timp parţial de muncã în total numãr angajaţi, numãr de angajaţi cu salariu minim pe economie sau codul CAEN.

Ovidiu Vrânceanu-BizBrasov

Comments

comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.