Saptămânal pe hârtie, zilnic pe internet

Despre ”hotărârea” lui Popa Ganz. Popa, nu popa.

Printre cele 23 +1 de puncte de pe ordinea de zi a ședinței de CL propun să ne aplecăm asupra pct.22: ”Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 201/2006, republicată, având ca obiect aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov.

Să vă prezentăm Expunerea de motive și Proiectul:

EXPUNERE DE MOTIVE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

Privind: Completarea HCL nr.201/2006 republicată, având ca obiect aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov.

 1. EXPUNERE DE MOTIVE

Zona centrului istoric a municipiului Braşov, cu precădere Piaţa Sfatului este din ce în ce mai solicitată pentru organizarea unor evenimente socio – culturale (concerte, spectacole, manifestări sportive, s.a.), de promovarea şi comercializarea produselor din producţia proprie sau de tip „târg”. Organizatorii acestor evenimente – în special cei de târguri de promovare şi comercializare a produselor proprii – amplasează în zona amintită corturi, pavilioane, mobilier, etc., de diferite culori si/sau dimensiuni, împodobesc corturile cu materiale de diferite culori sau chiar cu folii din material plastic, dând un aspect neplăcut amplasamentului.

De asemeni, producătorii participanţi nu respectă suprafaţa aferentă cortului, depozitând în afara acestuia fel de fel de obiecte (cutii din carton, ambalaje, etajere s.a.).

Un aspect foarte important este comercializarea alimentelor şi a diferitelor preparate sau semipreparate, fără avize sanitar – veterinare, nerespectând normele igienico – sanitare, fiind expuse şi comercializate în condiţii ce pun în pericol sănătatea cetăţenilor.

 1. RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere cele prezentate în expunerea de motive, propunem ca aceste evenimente de tip „târg”, indiferent de produsele ce vor fi expuse sau comercializate, să fie organizate de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov pentru o încadrare urbanistică specifică centrului istoric al municipiului Braşov.

Totodată propunem ca evenimentele socio – culturale (concerte, spectacole, manifestări sportive, etc.) precum şi evenimente organizate de agenţii economici, având drept scop promovarea şi comercializarea produselor din producţia proprie, să se desfăşoare numai cu aprobarea Consiliului Local Braşov.

Organizarea şi desfăşurarea evenimentelor de tip „târg” ce au caracter de promovare şi comercializare a obiectelor şi produselor handmade şi artizanale, propunem a se desfăşura numai pe aleea parcului „Titulescu” – maxim un eveniment pe lună şi numai cu tonete furnizate de R.L.P. Kronstadt;

Organizarea şi desfăşurarea evenimentelor ce presupun preperarea şi comercializarea produselor alimentare de orice fel, propunem a se desfăşura exclusiv în zona lacului Noua sau la Pietrele lui Solomon. – maxim un eveniment pe lună, cu respectarea condiţiilor înscrise în anexa abonamentului de ocupare locuri publice neamenajate.

Faţă de cele propuse, înaintăm următorul proiect de hotărâre.

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

Privind Completarea HCL nr. 201/2006 republicată, având ca obiect aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov.

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţa din data de_______________________

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. / 2015 privind Completarea HCL 201/2006 republicată, având ca obiect aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov.

În temeiul art.36 al.2 (c), art. 115 alin.1 lit (b) şi art.45 alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă completarea HCL nr.201/2006 privind aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov, astfel :

I) După art.6 se introduce un nou articol care va avea următorul conţinut :

A. Utilizarea temporară a domeniului public din Municipiul Braşov- Piaţa Sfatului, se va desfăşura cu respectarea următoarelor condiţii:

  1. Organizarea şi desfăşurarea eventimentelor de tip târg”, indiferent de produsele ce vor fi expuse şi comercializate, se va face exclusiv de serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, cu avizul C.T.A.T.U.

Se vor organiza maxim 2 (două) evenimente pe lună..

  1. Organizarea şi desfăşurarea altor evenimente socio – culturale (concerte, spectacole, activităţi sportive, etc) precum şi a evenimentelor organizate de agenţi economici, în vederea promovării şi comercializării produselor din producţia proprie se vor desfăşura numai după aprobarea acestora de către Consiliul Local”.

  2. În cazul în care solicitările de expunere şi comercializare de produse cu ocazia organizării evenimentelor de tip „târg” va fi mai mare decât cel al corturilor sau al tarabelor puse la dispoziţie de organizator, se va organiza licitaţie publică având ca preţ de pornire taxa de ocupare locuri publice, stabilită prin H.C.L.

B. Organizarea şi desfăşurarea evenimentelor de tip “târg”, cu produse handmade şi artizanale, se vor aviza numai pe aleea Parcul Titulescu, maxim un eveniment pe lună, obligatoriu pe tonete furnizate de R.L.P. Kronstadt, cu avizul C.T.A.T.U.

C. Organizarea şi desfăşurarea de evenimente ce persupun prepararea şi comercializarea de produse alimentare de orice tip se vor aviza exclusiv în zona lacului Noua şi zona Pietrele lui Solomon, cu avizul C.T.A.T.U.

D. Condiţiile ce vor fi stabilite pentru toate tipurile de evenimente ce se vor organiza în cele trei locaţii menţionate mai sus, referitoare la durata evenimentului, amplasarea mobilierului urban, forma, dimensiunile şi culoarea acestuia, suprafaţa afectată, data începerii montării mobilierului şi data la care vor fi eliberate în totalitate, inclusiv tipul de produse avizat a fi expus şi comercializat, vor constitui o anexă la abonamentul de ocupare a domeniului public, care va fi luată la cunoştinţă de organizator prin semnarea acesteia.”

II) Se aprobă completerea art. 7 cu litera „g” care va avea următorul conţinut:

g – Nerespectarea condiţiilor prevăzute în art. 7 lit D, ce constituie anexă la abonamentul de ocupare a domeniului public constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1000 lei la 2500 lei.” şi cu eliberarea de îndată a amplasamentului la somaţia reprezentanţilor Primăriei Municipiului Braşov şi a reprezentanţilor Poliţiei Locale Braşov, inclusiv pe cale administrativă, cu recuperarea costurilor de la contravenient.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr.201/2006 rămân neschimbate

Art. 3 HCL nr. 201/2006 privind aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov, astfel modificată va fi republicată, dându-se articolelor o nouă numerotare.

Art. 4 Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Toate bune și frumoase. ”Părinții spirituali” ai hotărârii sunt Răzvan Popa și eficientul city manager Miklos Gantz.

Razvan PopaSă-i luăm pe rând? Sau împreună? Eu zic că împreună, la pachet să fie.

Înainte de ședință s-au permis interpelări pe temă. Interpelări făcute de consilierii Cătălin Leonte și Macedonschi Cristian. Cătălin Leonte a atras atenția că ”este un proiect «dedicat» Pieței Sfatului, în timp ce alte zone centrale ale orașului sunt neglijate. Pentru că este nevoie de un proiect nou, mai amplu, pentru tot centrul istoric în ansamblul, astfel încât desfășurarea de evenimente să se facă pe zone în funcție de tema evenimentului și locația care se pretează. În plus, trebuie definite clar regulile mai ales în ce privește desfășurarea de activități comerciale pe domeniul public. Iar acest nou proiect trebuie realizat și prezentat în timp rezonabil mai ales pentru o dezbatere publică”.

Consilierul Macedonschi Cristian a susținut același lucru, cerând însă și scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului în forma actuala.

Și gata. S-a votat, a trecut.

Acum să vă spun concluziile mele și cum interpretez eu:

 • Răzvan Popa și-a mai luat o palmă peste ceafă de la Leonte, pentru un lucru incomplet și prost făcut. Așa este Răzvănel, face cât poate. Cât îl duce… Nu îl mai certați, dacă putea mai mult…
 • Macedonschi și-a mai luat-o și azi de la ”cooperativă”. Ceva de genul – ”mucles fraiere că tu nu contezi” . Apoi asta s-a văzut la vot.
 • Cuplul Popa-Ganz a cam picat într-o mică capcană! Socialistul și milosul Popa în capcana prețurilor luigantz Ganz. Adică a eliminat intermediarii și speculanții organizatori, în schimb va duce la încasarea unor sume mult mai mari chiar de către onor Primăria. Adică : 100 lei /zi/pavilion închiriat de la regia Kronstadt. Plus un cost de 25 lei/mp/zi. La un calcul simplu – 25x9mpx3zile=675 lei+300 cortul = 975 lei!!!!!!! Ura! Milosul de Popa… unde era speculantul?
 • Gantz, ca să își arate muschiuleții fesieri cu care tratează problemele, a reușit să elimine din Piața Sfatului orice eveniment care presupune elemente culinare, ambalate sau direct preparate. Cum oricum nu veneau acolo să facă grătare decât ”clienții lor” preferați a reușit să elimine borcanele de miere, dulcețuri, murături (deși nu era nevoie de acreală- trebuia doar să fie el prezent), plăcinte, chestii socoteli.

Revenind la grătare. Și la ”clienții preferați”. Sunt tare curios dacă pe baza noului regulament vor mai putea face evenimente  agenţi economici, în vederea promovării şi comercializării produselor din producţia proprie, pentru că acestea se vor desfăşura numai după aprobarea acestora de către Consiliul Local. Și mă gândesc aici la Sergiana, LeFru, Doripesco etc… Doar dacă CL-ul aprobă cu suspendarea prezentei hotărâri de azi pentru o perioada de trei zile, să zicem.

Dar cum necunoscute sunt căile interesului politichiei locale vom cerceta și le vom afla. Si chiar vom urmări cu interes… Un lucru este cert. În ritmul ăsta, Gantz va reuși să ”închidă” evenimentele din Brașov așa cum și-a închis propria firmă. Cu diferența că firma a băgat-o în faliment, ca un bun manager. Iar Răzvan Popa… of of, măi măi… tu primar, NICIODATĂ!

Alexandru Petrescu

Abonează-te la newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
Comentarii
Loading...