Acolo unde se avântă doar… castorii!

Nu, de această dată castorii, din virtualul turn de control al aeroportului micro-internațional BrașovGhimbav, sunt manipulați doar ca embleme ale unei zone de poveste. Un veritabil Triunghi al Bermudelor local, aria cuprinsă între pista aeroportului – arie protejată, Institutul CDI-PRODD al Universității Transilvania și Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri (CATT IA) de la Bartolomeu Nord, a devenit un ,,perimetru al neputinței“ autorităților locale și județene în ,,concubinaj“ cu managementul universitar, portal prin care însă dispar aproape fără urmă în ultimii trei ani sume importante din bugetul local, laolaltă cu bani europeni. Pesemne un ,,blestem al cartofi lor“ care până nu demult aduceau rezultate comestibile în cincinale ale hră- nirii de masă, terenurile despre care vom face vorbire trebuiau, în viziunea responsabililor locali, să se metamorfozeze într-un Rai al tehnologiilor de ultimă genera- ție. Acestea ar fi fost sufi cient să fi e doar udate bine, în discursuri agramat-patetice și stropite din belșug, cu ocazia recepțiilor de inaugurare și ar fi adus roade electorale pentru următoarele decenii, garantat. Și mai mult, ar fi polarizat în așa hal mediul de afaceri extern încât investitorii ne-ar fi construit ei, gratis, aeroport la pachet cu o autostradă, eventual și suspendată. Revenind în lumea reală, după aproape trei ani de tergiversări, împleticiri și ,,indigestie de licitație“ Primăria Brașov face achiziții de echipamente și mobilier pentru dotarea interioarelor Centrului de Afaceri CATT IA. Aceasta în condițiile depășirii termenelor de fi nalizare a lucrărilor de infrastructură și arhitectură a clădirilor, actualmente fi nalizate în procent de doar 45%. Termenul de fi nalizare a proiectului ar fi trebuit să fi e 29 februarie 2016 dar acesta este imposibil de concretizat. După cum nici termenul de grație de 31 iulie anul curent nu este mai fezabil. În condițiile în care Brașovul a benefi ciat de 50% cofi nanțare europeană la bugetul estimat inițial de aproximativ 66 milioane lei. Ulterior suma a fost mai mică datorită ofertei surprinzător mai mici oferite de o fi rmă din Buzău, de sub 50 milioane lei, aspect care însă nu a compensat ,,jocul contestațiilor“ care a contribuit la depășirea termenelor. Dar, parafrazând o vorbă veche româ- nească, este întotdeauna mai cool ,,să pui carul înaintea boilor“, asta pentru că probabil Primăria a dorit să nu piardă ceva oferte de sezon și s-a hotărât să achiziționeze, pentru modica sumă de 1,34 milioane de lei, echipamente de bucătărie, mobilier, articole de menaj și de uz casnic, de catering și diverse utilaje de uz general și special. Ele vor aștepta cuminți, șterse asiduu de praf în vreun depozit (contra chirie) de către cei 128 de angajați care era estimat că vor ocupa locuri de muncă la CATT IA. Era de așteptat ca ,,bunul gospodar“ să acționeze în acest mod, știut fi ind că mai întâi îți cumperi aragaz, îl folosești sub șopron și apoi construiești bucătăria. Eventual una de vară, pentru că atunci va înverzi și Campusul Genius cu ,,zone verzi înierbate, plantaţii de arbori și plantaţii de vegetaţie arbustivă“, alei nebetonate străbătute de zeci de mașini propulsate de energie regenerabilă, cantine și spații expoziționale unde se va întâlni inventica doctoranzilor transilvă- neni cu generozitatea fi nanciară a mediului de afaceri lacom după… produse hi-tech brașovenești. În aceste condiții enunțul că, dacă nu va fi fi nalizată lucrarea în noul termen (și nu sunt șanse) Primăria va deconta și banii europeni și cheltuielile neeligibile, devine insignifi ant în antiteză cu viziunea bucolic-îmbătătoare zugrăvită anterior. În încheiere dorim să aducem ca soluție ecosistemică crearea în interiorul Triunghiului cu pricina a unei microrezervații în care să fi e adusă familia de castori zburători dar și alte specii, inclusiv cele temporar bipede, odată la patru ani. MP nu vrea să creadă că sacrifi ciul cartofi lor a fost unul inutil!

Mihai COSTEL

Comments

comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.