Târg de ONG-uri: „Cetățean Activ în Comunitate”

logo

Comunitatea Brașoveană este invitată să viziteze standurile a 43 de ONG-uri din Brașov, la Târgului de ONG-uri intitulat: „Cetățean Activ în Comunitate”
În perioada 10-12 februarie între orele 15:00-19:00 cetățenii orașului Brașov au posibilitatea să cunoască 43 ONG-uri active din județ, la Târgul de ONG-uri „Cetățean activ în comunitate” care se organizează la Coresi Shopping Resort, Str. Zaharia Stancu nr. 1, Braşov.

Organizatorul acestui eveniment este Asociația Sprijin și Dezvoltare din Brasov care dorește ca prin acest eveniment să crească vizibilitatea sectorului ONG și conștientizarea la nivelul întregii comunități Brașovene asupra rolului și a impactului organizațiilor neguvernamentale în comunitate.
Misiunea Asociației Sprijin și Dezvoltare din Brașov este de a contribui la dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții în România, prin intermediul următoarele grupuri țintă: copii, tineri, adulți.
Târgul se va desfășura în perioada 10-12 februarie 2016, în fiecare zi între orele 15:00-19:00 la Coresi Shopping Resort, Str. Zaharia Stancu nr. 1, Braşov.
La acest eveniment vor participa un număr de 43 ONG-uri din Brașov, care își vor prezenta standurile conform unui program zilnic prestabilit. Fiecare ONG va participa în cadrul evenimentului o zi, astfel încât vizitatorii vor avea posibilitatea de a întâlni organizații noi și de a cunoaște noi situații și cazuri din comunitatea brașoveană.

În cadrul Târgului de ONG-uri, fiecare organizație va avea un stand de prezentare.
Pe întreaga durată a evenimentului, vizitatorii târgului vor putea cunoaște organizațiile cu activitățile lor dar vor avea și posibilitatea de a învăța despre termeni precum: im
plicare civică și drepturile omului, xenofobie, rasism, toleranță și înțelegere multiculturală, efecte negative ale violenței împotriva femeilor, și altele.
Cetățenii care vor participa, vor conștientiza importanța susținerii și dezvoltării organizațiilor neguvernamentale cu ajutorul poveștilor beneficiarilor și a activităților practice pregătite de reprezentanții ONG.
De asemenea, cetățenii care participă la eveniment, vor avea posibilitatea de a se înscrie ca voluntar pentru o zi în cadrul organizațiilor prezente la târg.

Evenimentul face parte din cadrul proiectului “Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a ONG-urilor”, Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România – Componenta 5 Dezvoltarea Capacității ONG-urilor. Rețele și Coaliții / Subcomponenta 5.2 Sprijin p+entru initiațive care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România și creșterea reprezentării sectorului neguvernamental.
Proiectul „Dezvoltarea capacității organizaționale a ONG-urilor”, promotor Asociația Sprijin și Dezvoltare din Brașov, își propune să răspundă la nevoia grupului țintă: necesitatea creșterii vizibilității activităților ONG și a dezvoltării capacității de atragere de fonduri pentru tot sectorul neguvernamental. Scopul proiectului este dezvoltarea calității sistemelor de susţinere a activităţilor din cadrul ONG-urilor din județul Brașov și dezvoltarea capacității organizaționale a acestora.

În cadrul proiectului s-au implementat următoarele activități:
Cursuri modulare, având următoarele teme:
1. Comunicare
2. Relații publice și comunicare
3. Curs practic pentru pentru îmbunățirea imaginii asociației
4. Comunicare prin media
5. Introducere în atragere de fonduri
6. Construirea produselor de atragere de fonduri
7. Modalități de atragre de fonduri
8. Planificarea atragerii de fonduri
9. Finanțări și management financiar
Open Space Technology – Seminar având tema principală Vizibilitatea organizațiilor și capacitatea acestora de a atrage fonduri.
E-Coaching- Platforma e-coaching va avea rolul de a oferi suport și asistență tehnică în domeniile vizibilitate și promovare, atragere de fonduri, finanțări și management financiar.
Cartografierea ONG-urilor – activitate de cartografiere a organizațiilor neguvernamentale din orașul Brașov.
În continuare proiectul va implementa următoarele activități:
Voluntar pentru o zi – activitate prin care 80 de cetățeni se vor implica activ în toate activitățile proiectului,vor cunoaște mai bine sectorul neguvernamental și vor înțelege cum funcționează o organizație non-profit.
Realizarea unui film documentar – film documentar care va promova protecția drepturilor omului și a valorilor democratice, prin implicarea și exemplificarea activităților organizațiilor și a rezultatelor acestora.
Perioada proiectului este cuprinsă între 15.04.2015 – 14.04.2016.

Pentru informații suplimentare despre eveniment, vă rugăm să accesați pagina de web a proiectului www.dcong-asd.ro secțiunea „Stiri” sau la telefon (+40) 751 120 655 și e-mail: sprijinsidezvoltare@yahoo.com.

Pentru mai multe informații cu privire la proiect accesați:
https://sprijinsidezvoltare.wordpress.com/category/proiect-dezvoltarea-capacitatii-organizationale-a-ong-urilor/
sau
https://www.facebook.com/SprijinSiDezvoltare
Persoană de contact: Sorina Carmen Văcariu, Manager proiect
sprijinsidezvoltare@yahoo.com
Telefon: 0751120655
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Pentru informații cu privire la Fondul ONG în România accesați www.fondong.fdsc.ro.

 

logo

Comments

comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.