Saptămânal pe hârtie, zilnic pe internet

Partidul Ecologist Român susţine educaţia

pardidul_ecologist_brasov

• Educația, cercetarea, dezvoltarea și inovarea sunt cei mai importanți piloni pe care se poate clădi o societate dezvoltată. Fără educație niciun stat nu poate progresa. Prin urmare, educația trebuie privită ca un vector de dezvoltare social-economică, ca o investiție în viitor

Prof. Nicolae Postolache,
candidat PER la
Consiliul Județean Brașov

Educaţia ar trebui să reprezinte domeniul prioritar în cadrul paradigmei socio-economice-culturale actuale din România, deoarece pregăteşte generaţiile tinere, modelează competenţe morale şi profesionale, asigură un climat economic de stabilitate prin pregătirea forţei de muncă. Din păcate, educaţia este în suferinţă cronică şi nu sunt puţini beneficiarii sistemului (părinţi, elevi, angajatori sau cadre didactice) care sunt nemulţumiţi de legislaţia incoerentă, curriculumul standardizat şi neadaptat necesităţilor comunităţilor locale, politizarea actului educaţional (din 2008 nu s-au mai organizat concursuri la nivel naţional pentru ocuparea posturilor de director). De asemenea, lipsa unor softuri educaţionale autorizate pe specialităţi, lipsa unor platforme informatizate care să funcţioneze la nivelul instituţiilor şcolare, programe nerealiste şi manuale uzate sau depăşite ca sursă informaţională sau ca suport pentru activităţi interactive, salarizare modestă pentru personalul didactic şi nedidactic etc. sunt argumente care susțin necesitatea reformării sistemului educațional.

Recent, cadrele didactice de la ciclul gimnazial au fost solicitate să se reunească pe specialităţi şi să aleagă dintre 3 variante de planuri cadru puse la dispoziţie de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi al Cercetării Ştiinţifice. Au întocmit procese verbale, au semnat ca dovadă a modului democratic în care se acţionează şi la final, stupoare, a fost lansată pe piaţă o a patra variantă. Ba mai mult, ministrul de resort a înjghebat o comisie de experţi pentru reformarea curriculumului gimnazial. Nu comentăm propunerile acestei comisii, ci modul în care sunt trataţi dascălii. Practic, tot efortul lor a fost aruncat cu nonşalanţă la coşul de gunoi, iar, ca atitudine, nimeni nu şi-a cerut scuzele de rigoare. Nu este o noutate, aceeaşi modalitate de lucru a fost adoptată şi în 2010 când se pregătea actuala lege a educaţiei, Legea nr. 1 din 2011. Atunci s-au întrunit obligatoriu consiliile profesorale în şcoli. După ore de dezbateri, propunerile au fost înaintate pe suport electronic inspectoratelor şcolare şi apoi ministerului. Zeci de mii de dascăli s-au implicat, au sperat, ca mai apoi legea respectivă nici să nu fie măcar discutată în parlament, fiind adoptată doar prin asumarea răspunderii guvernamentale.

Organizaţia Judeţeană a Partidului Ecologist Român susţine educaţia şi susţine orice demers sustenabil care vizează reforma în domeniul educaţiei, dar apreciază că modalitatea actuală de reformare a ciclului gimnazial este sortită eşecului, având în vedere modul în care a demarat. Mai mult decât atât, orice reformă se realizează într-un orizont de timp mai îndelungat, în funcţie de mai multe categorii de resurse, nu de azi pe mâine. Orice schimbare are nevoie de o susţinere legislativă parlamentară, altfel se încalcă cel mai elementar principiu al democraţiei, cel al voinţei majorităţii.

Prof. Larisa Kozak, candidat PER la Consiliul Local Teliu

PER Braşov se va implica la nivelul tuturor localităților din judeţ pentru susţinerea procesului educaţional şi respectarea cadrelor didactice.

Reprezentanţii PER în Consiliul Judeţean vor iniţia, anual, proiecte care vor viza dotarea cu material didactic modern şi informatizarea şcolilor, amenajarea unor spaţii corespunzătoare pentru servirea mesei calde la prânz, pentru elevi şi profesori, derularea unor programe de finanţare pentru formarea continuă a cadrelor didactice şi acordarea unor bonusuri financiare în funcţie de performanţe.

În aceeaşi măsură, vor fi iniţiate proiecte pentru atragerea mediului universitar în activităţi de parteneriat care vizează administrarea eficientă a comunităţii. Braşovul şi-a pierdut atributul unui oraş industrial şi o nouă paradigmă funcţională se impune, respectiv susţinerea mediului academic şi transformarea Braşovului într-un oraş universitar, cu notorietate internaţională, direcţie coroborată cu funcţia turistică a municipiului.

Din păcate, rezultatele deosebite obţinute de cadrele didactice universitare în munca lor cu studenţii şi rezultatele implicării în proiecte internaţionale sunt prea puţin mediatizate şi valorificate. PER îşi doreşte să implice mediul universitar, în funcţie de specializări, în proiecte care vizează la nivel de comunitate: eficientizarea traficului, monitorizarea domeniului economic şi oferirea de consultanţă administraţiilor locale, realizarea de studii sociologice şi sondaje prin care se poate constata într-un mod autorizat gradul de satisfacţie a cetăţenilor, pentru a stabili domeniile în care administraţia să investească cu prioritate, implicarea în organizarea unor festivaluri de artă şi cultură care să atragă un număr cât mai mare de turişti, susţinerea psihopedagogică a absolvenţilor ciclurilor gimnazial şi liceal în vederea obținerii calificărilor alese şi în integrarea pe piaţa muncii, elaborarea unor strategii care să vizeze consolidarea funcţiei turistice pe termen mediu şi lung, protecţia consumatorului, dezvoltarea turismului medical. Sunt multiple modalităţi de colaborare şi PER Braşov îşi propune să acţioneze în această direcţie.

Prof. Vladimir Jalba,
candidat PER la Consiliul Local Ungra –

Filozoful chinez Confucius aprecia că „natura ne aseamănă, iar educaţia ne deosebeşte“. PER Braşov se va implica, astfel încât educaţia să ne asemene şi doar trăsăturile temperamentale să ne deosebească.

Abonează-te la newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
Comentarii
Loading...