Bombă ecologică la Feldioara

• PER solicită autorităților publice să intervină de urgență

Asigurarea unui mediu curat ar trebui să se afle pe lista de priorități a tuturor autorităților locale. Din păcate însă, lipsa de educație referitoare la protecția mediului și indiferența autorităților își spun cuvântul, iar politicile nu sunt gândite nici din perspectiva respectului pentru mediu, nici din cea a respectului pentru comunitățile locale.

Un astfel de exemplu este comuna Feldioara, localitate situată în Țara Bârsei la 20 km de Brașov, atestată documentar în anul 1211. Izvoarele scrise amintesc de Feldioara cu ocazia venirii în Țara Bârsei a cavalerilor teutoni, chemați de Regele Ungariei, Andrei al II-lea pentru a apăra granițele de sud-est ale Transilvaniei. Cavalerii teutoni au dat cetății denumirea de „Marienburg“ adică „cetate închinată Mariei“ sau pe scurt „Cetatea Mariei“. În documentele scrise din secolul al XVI-lea, Feldioara este trecută cu denumirea germană de „MARIENBURG“, fie cu cea maghiară de „FOLDVAR“.

Se pare că valoarea istorică inestimabilă a acestor locuri nu a fost apreciată de actualul edil, deoarece manipulând consiliul local a întreprins activități care au avut efecte negative asupra mediului înconjurator. Rând pe rând s-au demarat proiecte care au determinat declinul economic și social al comunității. Stația de epurare construită exact lângă cetatea istorică Marienburg renovată cu fonduri în valoare de aproximativ 5 milioane de euro arată că nici valorile culturale nu sunt respectate. Stația de epurare va afecta grav activitatea turistică iar darea ei în folosință a fost amânată până la alegeri, când va fi prezentată ca o mare realizare.

Până la marea inaugurare a stației de epurare ținem să atenționăm autoritățile publice cu privire la focarul de infecție care reprezintă un real pericol pentru comunitatea noastră. Acesta se află chiar lângă calea ferată, în spatele actualei stații de epurare. E dezgustator ce-am putut vedea acolo: o groapă imensă formată în urma surpării malului în care se scurg o parte din dejecțiile venite din canalizarea comunei, mirosul respingător parcă te pregătește pentru când stația de epurare va fi pornită. Grădinile celor care locuiesc deasupra chiar și casele sunt în pericol să se dărâme, solul fiind extrem de instabil și umed. Țevile care în tinerețea lor legau canalizarea comunei de râul Olt sunt rupte și au luat-o la sănătoasa care încotro. Dejecțiile au format un lac neavând unde să se scurgă, o parte din ele scurgându-se în Olt și infiltrându-se în panza freatică. Întrebarea firească ar fi de ce nimeni de peste 2 ani n-a venit să remedieze această problema? Am vorbit cu cei din zonă și mi-au mărturisit dezamăgiți că s-au făcut nenumărate plângeri însă fără nici un rezultat.

Pe lângă acestea, cosider că mai grav lucru este faptul că în apropierea localității s-a construit un complex de creștere a porcilor aparținând SC Landbruk care funcționează de aproximativ 4 ani deși autorizația de mediu a fost eliberată doar anul trecut în data 13.02.2015. Practic, 4 ani de zile a funcționat ilegal! Mirosul greu, emanat de acest complex afectează grav calitatea aerului iar locuitorii trebuie să suporte aceste condiții inacceptabile, deoarece primarul nu ia nicio măsură. Potrivit Legii nr.104 din 15.06.2011, primarul participă la elaborarea Planului de acţiuni pe termen scurt şi aplică măsurile prevăzute în plan, în cazul în care activităţile care conduc la apariţia unui risc depăşesc pragul de alertă al poluarii .

Având în vedere situația existentă, organizația locală PER, care reunește numeroși tineri entuziaști, a demarat o campanie susținută de strângere de semnături de la concetățeni pentru a obliga administrația locală să oprească URGENT deversările dejecțiilor animale direct în pârâul Vulcănița și pe terenurile din imediata apropiere a comunei și să ia măsurile care se impun pentru rezolvarea gravelor probleme de mediu existente în comună. Totodată, organizația PER Feldioara va sesiza și autoritățile sanitare și de mediu asupra situației existente.

Alexandru CUCU,
organizația PER Feldioara

Comments

comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.