Saptămânal pe hârtie, zilnic pe internet

Consiliile Consultative de Cartier în Făgăraș – exemplu de transparență

Relaţia administraţie publică – cetăţeni a fost întotdeauna una destul de controversată, ambele părți având destul de multe lucruri de reproşat una celeilalte. Lipsa de profesionalism a funcţionarilor, birocraţia excesivă, corupţia care domneşte peste tot dar oficial nu există, mersul greoi al procedurilor administrative, lipsa de profesionalism în relaţiile cu publicul, aglomeraţia, confuziile sau erorile angajaţilor, lipsa de informare în randul publicului sunt în mare, problemele care intervin în această relaţie administraţie-administraţi. De aceste lucruri nu este străină nici administrația publică din municipiul Făgăraș
Transparenţa Primăriei Făgăraș trebuie să devină o componentă esenţială a sa, ea este mai curând o prevedere a legii, distanţa dintre gradul actual de transparenţă al primăriei şi obiectivele fixate prin lege fiind destul de însemnată.

Lipsa transparenţei decizionale, alături de alte carenţe ale activităţii de reglementare, conduce la încrederea scăzută a cetățenilor Făgărașului în forţa şi importanţa actelor normative. Absenţa consultărilor făgărășenilor face ca normele să fie frecvent modificate sau înlocuite, lucru ce determină o accentuată instabilitate legislativă şi nu oferă siguranţa necesară cadrului legal existent. De asemenea un alt efect al lipsei transparenţei decizionale în administraţia publică poate fi şi este apariţia fenomenului de corupţie. Transparenţa constituie una din premisele combaterii corupţiei.

Concret, transparenţa trebuie să vizeze acţiuni care au în vedere:
a) informarea din oficiu a persoanelor asupra intereselor de ordin public care urmează să fie dezbătute de autoritaţile administraţiei publice din municipiul Făgăraș;
b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.

Una dintre responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale este să permită membrilor comunităţilor să participe în procesul de luare a deciziilor. Dar, acest lucru presupune deschidere din partea autorităţii prin informarea constantă a celor pe care îi guvernează astfel încât aceştia să fie capabili în a-şi expune ideile, pro sau contra.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor cetățenilor sunt de părere că înființarea și funcționarea Consiliilor Consultative de Cartier este una dintre cele mai eficiente acțiuni de transparență a administrației publice locale.

În momentul de față suspiciunile făgărășenilor, și numai ei, despre modul în care au fost administrate fondurile publice ale municipalității sunt maxime.
Înființarea Consiliilor Consul-tative de Cartier face parte dintr-o strategie de implicare a cetățenilor în viata comunității făgărășene, în găsirea de soluții optime pentru îmbunătățirea serviciilor publice. Îmi propun ca aceste acțiuni de transparență să fie permanent în centrul atenției mele.

Operaţional, prin crearea și funcționarea Consiliilor Consultative de Cartier voi urmări permanent creşterea gradului de informare a cetăţeanului din cartiere asupra lucrărilor ce urmează să se execute în zona lor de interes. Totodată, reprezentanţii primăriei și a Consiliului Local prezenţi la întâlnirile cu cetăţenii vor prelua de la aceştia propunerile lor cu privire la cum trebuie să arate o anumită stradă, un anumit loc de joacă, un anumit parc, încercând să le coreleze cu planurile municipalităţii, ținând însă cont și de costuri.

Prin participarea cetăţenilor din diverse categorii sociale, de vârstă, profesionale, la întâlnirile din cartiere sau la organizarea şi derularea evenimentelor proprii în cartiere, sunt interesat ca oamenii să se cunoască între ei, să facă schimb de idei şi păreri, să socializeze şi să dezvolte relaţii interpersonale.
Beneficiile pe termen lung se pot vedea în crearea de noi proiecte care să le aducă îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Ioan NEGRILĂ

Abonează-te la newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
Comentarii
Loading...