Saptămânal pe hârtie, zilnic pe internet

Învățăturile prefectului tehnocrat către primarul inculpat

La data de 25.08.2016 am înregistrat la Instituția Prefectului Județului Brașov o sesizare în care am prezentat o serie de aspecte din activitatea primarului municipiului Brașov din care reies lipsa de transparență și încălcarea legislației specifice din acest domeniu, cu referire specială la disp. L. nr. 52/2003 rep. privind transparența decizională în administrația publică.
Succint, prezint câteva dintre aspectele sesizate

1.    Proiectele de hotărâre ale consiliului local, întocmite de către primar prin intermediul funcționarilor publici de sub conducerea sa, nu sunt date publicității și supuse dezbaterii cetățenilor municipiului Brașov.
2.    Primarul municipiului Brașov nu publică raportul anual privind transparența decizională.
3.    Consilierilor locali nu li se pun la dispoziție rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului.
4.    Dispozițiile de primar nu se publică pe pagina de internet.
5.    Hotărârile adoptate de către consiliul local nu se publică într-un cotidian local de mare tiraj.

Cu o promtitudine remarcabilă, prefectul județului Brașov a transmis sesizarea primarului municipiului Brașov la data de 05.09.2016, însoțită de o serie de recomandări vizând respectarea legislației specifice care se încheie  cu următoarele învățături ale prefectului tehnocrat către primarul inculpat:

„Lipsa de transparență lasă să planeze asupra actelor administrative suspiciunea de nelegalitate și este regretabil ca acest fapt să aducă atingere imaginii autorității publice locale.
În concluzie, vă solicităm să dați eficiență Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, precum și  paginii web a instituției, unde vă solicităm să atașați toate documentele de interes public, astfel încât persoanele interesate să le poată accesa în orice moment“.

Arnold UNGAR,
consilier în Consiliul local Brașov, Membru FDGR

Abonează-te la newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
Comentarii
Loading...