Saptămânal pe hârtie, zilnic pe internet

Trebuie să revizuim politicile sociale și să-i ajutăm pe cei care au cu adevărat nevoie

În domeniul protecției sociale, e necesar să avem în vedere aspecte legate de revizuirea procedurilor de finanțare a serviciilor sociale, cât și creșterea transparenței și diseminarea procedurilor la nivel național

Problema, cvasi-cunoscută de actorii sociali ce operează în domeniul protecției sociale, fie că vorbim de furnizori de servicii – persoane juridice de drept public sau privat, este legată de faptul că serviciile sociale se acordă fragmentat. La nivel local, regional sau central, instituțiile cu atribuții în domeniul medical și psihosocial nu au reușit să creeze echipe inter-instituționale care să elaboreze un management integrat, cu bugete, activități și obiective comune.

Serviciile integrate, deși sunt definite și prezentate în legislația europeană, precum și în cea românească, rămân un deziderat ce poate fi realizat pe termen mediu deoarece la nivelul României sunt anumite impedimente generate în prezent de o serie de factori:

1. Parteneriatul public-privat care nu a fost suficient de mult dezvoltat. Rolul jucat de furnizorii privați de servicii și ONG-uri trebuie să vizeze inclusiv categoriile vulnerabile din mediul rural (pensionari, copii de vârstă preșcolară, persoane care nu se sunt incluse într-un program de ocupare etc).

2. Programele de preven- ție nu sunt suficient de bine sus- ținute, ori diseminate. Nu este necesar să ne raportăm la experiența internațională pentru a constata că la nivel național costurile pentru îngrijirea instituționalizată sunt mai ridicate și deloc eficiente pentru beneficiarii serviciilor. Pentru a schimba această stare de fapt, este imperios necesar să ne implicăm pentru a sprijini persoanele vulnerabile în cadrul familiilor biologice sau extinse, oferind servicii sociale integrate adaptate nevoilor acestora.

3. Deși au fost organizate numeroase dezbateri privind legislația secundară a Legii 292/2011 privind asistența socială, cadrul legislativ nu a prins contur, deoarece identificarea sursei de finanțare pentru sistemul de protecție socială a fost mereu o problemă. Nu doar ca senator, ci și din ipostaza de cetățean român și părinte, sunt determinat să mă implic în remedierea carențelor enunțate, deoarece în cariera politică desfășurată până în prezent am acordat o atenție deosebită problemelor persoanelor vulnerabile, în mod special persoanelor cu dizabilități, dar totodată am inițiat proiecte care trebuie să completeze legislația privind protecția minorilor.

Punctul de pornire al inițierii și dezvoltării serviciilor sociale integrate îl reprezintă coroborarea și asumarea a două strategii care doar împreună pot să producă efecte benefice pentru români. Mă refer la Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015- 2020 și Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, documente elaborate în anul 2013, dar care nu și-au produs până în prezent efectul. În ceea ce privește Strategia de dezvoltare teritorială a României, promisă de miniștrii lui Dacian Cioloș, aceasta va rămâne doar una din sutele de iluzii pe care această guvernare le-a vândut românilor…

Sebastian GRAPĂ – senator de Brașov

Abonează-te la newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
Comentarii
Loading...