Saptămânal pe hârtie, zilnic pe internet

Trecerea la sistemul centralizat

Zilele trecute au avut loc, în cadrul comisiei pentru de industrii şi servicii din Camera Deputaților, o nouă rundă de întâlniri cu cei doritori să îşi exprime puncte de vedere în vederea modificării Legii Termiei. Voi aborda câteva repere ce vin în sprijinul reducerii costurilor la gigacalorie. Modificăm Legea 325/2006, privind alimentarea cu energie termică în sistem centralizat. Sunt unele noutăţi care ar putea duce la o revigorare a acestui sistem în Braşov, dar şi la o altă abordare. În primul rând toate asociaţiile care au fost prezente la Braşov, dar şi autorităţile guvernamentale, au susţinut necesitatea acestui sistem.

La Botoșani sistemul de alimentare cu energie termică poate fi luat că exemplu de bună practică, pierderile pe distribuţie sunt de 1 mc pe oră. De precizat că acolo sunt 32.000 de consumatori, iar în zona unitară 25.000. Soluţia? Implicarea primăriei și a consilierilor locali. Un alt exemplu: În Danemarca, mai precis la Copenhaga, sistemul de încălzire centralizat este funcţional din 1910.

La Art.1, din prezenta lege se reglementează desfăsurarea activităților specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică utilizată pentru incălzire și prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuţia și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condiţii de eficiență și la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecţie a mediului și sănătătii populaţiei, privind integritatea și siguranţa în funcţionare a instalaţiilor și echipamentelor și privind obligaţia factorilor responsabili pentru asigurarea sănătătii publice.

Paragraful subliniat este adăugat de dl. Vasile Munteniţa, Președinte al Asociaţiei Profesionale COGEN România, care susţine adăugarea acestei precizări la art 1, ca un principiu de la care să se plece. Actorii implicaţi în noua lege vor fi ANRE-ul (în loc de ANRSC) și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene (acesta are o viziune amplă asupra administraţiei publice locale). Există o întrebare la care legea trebuie să răspundă. Cine stabilește preţul de referinţă, ANRE sau Primăria? Sigur când există ajutor de stat, implicată trebuie să fie o autoritatea din domeniu.

Acum preţurile locale se stabilesc, se ajustează sau se modifică, pe baza metodologiilor aprobate de autoritatea de reglementare competentă. În calculul acestora vor fi luate în considerare costurile justificate ale activităților de producere, transport, distribuţie și furnizare a energiei termice, inclusiv cheltuielile aferente dezvoltării și modernizării SACET, pierderile tehnologice, cheltuielile pentru protecţia mediului, precum și o cotă de profit minim acceptabil dar nu mai mult de 9%, (cifra veche este de 5%). Sigur, sunt mai multe amendamente propuse tocmai pentru a nu mai lăsa loc de interpretări și a duce la o mai bună explicare a situaţiilor reale, din teren. De asemenea pierderile tehnologice se doresc a fi aprobate de către ANRE.

Am amintit cât este pierderea la Botoşani, dar la Braşov oare cât mai este? Se introduce în lege o nouă idee, tocmai pentru a proteja existenţa sistemului centralizat de încălzire și denumirea de zonă unitară de incălzire-areal geografic aparţinând unei unităti administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se poate promova preponderent o singură soluţie tehnică de incălzire. Se dorește trecerea de la un condominiu- un singur sistem de încălzire, la cel de areal geografic. Pentru stabilirea acestor zone primăria este cea care prin strategia energetică trebuie să delimiteze aceste zone.

Și ajungem la întrebarea: Ce ar fi dacă noile ansambluri rezidenţiale ar fi încălzite în sistem centralizat!? Un alt avantaj care să ducă la costuri scăzute pe gigacalorie este și reducerea TVAului la 5 sau 9% aplicabil pentru livrarea de energie termică. Această este permisă de acquis-ul comunitar în materie, reprezentat în principal de Directiva 2006/112/CE. privind sistemul comun al TVA, cu modificările și completările ulterioare. În vederea implementării cotei reduse de TVA pentru livrarea de energie termică este insă necesară în prealabil consultarea Comitetului de TVA care funcționează în cadrul Comisiei Europene, ceea ce presupune o anumită perioadă de timp pentru îndeplinirea acestei proceduri. Prin urmare, în situaţia în care se decide reducerea cotei de TVA pentru livrarea de energie termică, cota redusă nu poate fi aplicată anul acesta, ci doar după ianuarie 2018.

Totodată, la ora actuală se află în dezbatere în cadrul Camerei Deputaţilor un Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin care se propune implementarea cotei reduse de TVA de 9% pentru serviciile de canalizare, livrarea de energie termică, de electricitate, de gaze naturale și pentru serviciul public de salubrizare a localitătilor. Propunerea a fost adoptată de Senat și inaintată Camerei Deputaţilor. Punctul de vedere al Guvernului pentru această propunere a fost negativ, având în vedere impactul negativ de 1.154,1 milioane lei la nivelul anului 2017.

Un capitol de care multă lume a fost interesată este modalitatea de stabilire a costurilor și cea de debranșare . La Art.29.- În cazul consumatorilor dintr-un condominiu, alimentaţi printr-un branșament termic comun, sunt obligatorii montarea de către proprietari a sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică și stabilirea unei metodologii de repartizare a costurilor, aprobată în adunarea generală a asociaţiei de proprietari/locatari, în baza metodologiei-cadru elaborate de către autoritatea de reglementare competentă. Debranșarea totală a instalaţiilor interioare de incălzire și/sau pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu se va face în următoarele condiţii cumulative: -acordul scris al tuturor membrilor asociaţiei de proprietari, exprimat prin vot în cadrul adunării generale; -deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu care nu se află în zona unitară de incălzire prin sistem centralizat de alimentare cu energie termică se face doar cu intenţia înlocuirii sistemului de incălzire centralizat cu o sursă de producere a energiei termice, corespunzătoare zonei unitare în care se află condominiul, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative: de la acordul vecinilor, al asociaţiei de proprietari, anunţarea operatorului, elaborarea unui proiect de modificare a instalaţiei termice, existenţa unei autorizaţii de constructive, etc

Toţi cei prezenţi sunt de acord că fără o implicare a primăriilor nu se poate gestiona un sistem centralizat și singura soluţie pe care doar o amintim precizată de un participant a fost existenţa unui management privat. Însă eu cred că fiecare localitate în parte trebuie să răspundă unor cerinţe de viitor. În aproximativ 15 ani ar trebui să ne reîntoarcem în totalitate, în marile aglomerări urbane, la acest sistem, la costurile scăzute pe care trebuie să le ofere, luând în calcul și preţul în creștere al gazului metan. Din punct de vedere legislativ vom face toate eforturile necesare construirii unui act normativ care să vină în sprijinul tuturor.

Mihai MOHACI, deputat PSD

Abonează-te la newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
Comentarii
Loading...