Saptămânal pe hârtie, zilnic pe internet

Ne dați sau ne luăm?

• Știți obiceiul acela cu „ne dați ori nu ne dați?” Ăla care se practică în seara aia când oamenii umblă mascați pe la ușile vecinilor. Bine, asta în America, de unde a fost importat și la noi. Sub diferite forme, adaptate nevoilor

Unii ca mine curioși din fire, au apelat la o formulă legală. Am cerut informații publice în baza legii 544 – care la art. 15 spune:
Accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public este garantat.
Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public, desfăşurată de mijloacele de informare în masă, constituie o concretizare a dreptului cetăţenilor de a avea acces la orice informaţie de interes public.

Acum să vă prezint ce am cerut:

Contractele de asistenţă juridică şi reprezentare încheiate în perioada 2012-2017 sau lista acestora cu indicarea părţilor contractante, a onorariului si a obiectului contractului.

Actele adiţionale la contractele de asistenţă juridică şi reprezentare menţionate anterior;

Facturile fiscale si chitanţele emise de către forma de exercitare a profesiei avocaţiale;

Hotărârile prin care au fost aprobate contractarea serviciile avocaţiale si referatele de necesitate ce au stat la baza adoptării acestora, inclusiv pentru actele adiţionale încheiate ulterior;

Soluţiile pronunţate de către instanţele judecătoreşti în dosarele în care a fost asigurată asistenţa juridică şi reprezentarea prin contractarea servicilor avocaţiale si numele avocaţilor care s-au prezentat în faţa instanţelor judecătoreşti;

Să ne comunicaţi dacă persoane din cadrul Primăriei sau Consiliul Local care au redactat şi/sau semnat acte cu privire la contractele avocaţiale, se află ori s-au aflat în relaţii contractuale cu avocaţii a căror servicii au fost angajate, cu soţii acestora ori cu membrii de familie.

Toate aceste informații nu sunt incluse în categoria celor exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, motiv pentru care nu există niciun impediment legal care ar putea limita accesul la acestea.

După două săptămâni a sosit și răspunsul celor de la primărie. Halucinant, dar îl redau integral. Cred că le-a trebuit două săptămâni, timp în care au râs de s-au căcat pe ei la gândul că m-au prostit. După care s-au spălat pe „bucile“ mânjite, sau nu.

Ia să vedem răspunsul:

Potrivit Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, solicitaţi copii ale unor documente, în conformitate cu punctul de vedere al Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, vă comunicăm următoarele:
Potrivit art. 35 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 rep. pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, actele şi lucrările cu caracter profesional ale avocatului sunt inviolabile şi reprezintă secret profesional, iar contractul de asistenţă juridică aprobat prin Hotărârea UNBR nr. 64/2011 privind adoptarea Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, are caracter confidenţial, conform clauzei speciale obligatorii din modelul de contract – anexa IX la Statut, în sensul că el nu poate fi adus la cunoştinţa terţilor decât cu acordul expres al părţilor. Astfel, având în vedere că acest contract de asistenţă juridică este guvernat de principiile speciale din Legea nr. 51/1995 rep., precum şi faptul că include în cuprinsul său informaţii legate de cauza încredinţată avocatului şi de obiectul activităţii acestuia convenit de părţi, opinăm că nu se regăseşte în categoria informaţiei de interes public, aşa cum este definită de art. 2 lit. b din Legea nr. 544/2001.
Hotărârile Consiliului Local prin care au fost aprobate contractarea serviciilor avocaţiale sunt publice, ele aflându-se afişate pe site-ul instituţiei noastre.

În ce priveşte soluţiile pronunţate de către instanţe, precizăm că dosarele şi registrele instanţei privitoare la activitatea de judecată sunt publice şi pot fi consultate de orice persoană solicitantă care justifică un interes legitim, precum şi de ziariştii acreditaţi în baza legii.
În ce priveşte punctul 6, din adresa petentului, precizăm că datele pe care le deţinem fac referire numai la raporturile existente între instituţia noastră şi respectivele case de avocatură sau avocaţi, astfel că nu avem cunoştinţă dacă există raporturi juridice de natura celor sugerate de dumneavoastră.

Acum să trag concluziile!

Contractele de asistenţă juridică şi reprezentare încheiate cu primăria sau consiliul local sunt PUBLICE, mai ales că sunt onorate cu BANI PUBLICI!

Hotărârile de care spuneți că sunt publice pe site-ul vostru de fapt nu prea sunt. Și oricum, legea spune că trebuie să mi le furnizați!

Știu că și hotărârile instanțelor sunt publice, dar ținând cont de faptul că ne interesează anume decizii care privesc anumite cazuri în care este implicată primăria ca instituție, este de datoria voastră să oferiți informațiile. La fel ca în cazul în care primăria a pierdut milioane de euro în speța cu terenul de la grădina zoologică!

Cea mai importantă concluzie! Răspunsul este pueril și încercați să acoperiți un mare rahat cu miros de fonduri publice făcute cadou. Ce am cerut este perfect legal și orice instanță îmi va da dreptate. Instant. Mai ales că noi am cerut datele official, să putem confrunta cu ce avem deja până acum. Și pentru a putea face anumite legături pe care să le prezentăm cititorilor. Și vom face acest lucru, cu sau fără voia voastră.

Că tot vorbeam de obiceiuri importate de la americani. Umblă și pe la noi unii mascați, dar de obicei bat la porți dimineața devreme. De obicei încep la ora 6. Și la colindat folosesc o frază omologată de noi la Gazetă: „Ne dați sau ne luăm?“ Oricum, și noi și ei ne vom lua!

Alexandru PETRESCU

Abonează-te la newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time
Comentarii
Loading...