Saptămânal pe hârtie, zilnic pe internet

Activitatea primordială a unui deputat: elaborarea, dezbaterea şi votarea legilor.

Domenii de interes

Ca deputat mă voi axa în primul rând pe doi piloni principali:

 • protecția mediului

 • infrastructura – mobilitatea

În același timp, având în vedere experiența mea în administrația publică, activitatea antreprenorială și din mediul civic și ong, doresc să îmi aduc aportul în următoarele domenii și comisii, după caz și în funcție de oportunități și repartizarea pe comisii de specialitate : relațiile internaționale, educație, cultură, tineret, protecție socială, persoane cu dizabilități, drepturile animalelor, ONG, sănătate, drepturi civile, culte, administrație, agricultură.

Organizare activitate

Ca deputat independent voi avea un cabinet format din angajați permanenți și experți angajați ocazional sau pe proiect, care mă vor sprijini în elaborarea și studierea proiectelor de lege, în relațiile cu cetățenii și instituțiile, în organizarea și participarea la evenimente.

În prima etapă doresc să deschid două birouri parlamentare , unul în Brașov și altul în Codlea, urmând ca în faza a doua să deschid un birou la Făgăraș și unul la Rupea.

Prezența mea în județ va fi una deosebit de vizibilă și activă, la fel și cea din parlament.

Informările, și raportările în mediul online, prin media socială și acest site, vor fi la ordinea zilei. Vom dezbate mult împreună subiectele de interes și voi organiza un sistem de vot online cetățenesc și chestionare prin care brașovenii să poată să își exprime direct părerea pe diferitele subiecte dezbătute.

Domenii de interes pe larg

PROTECȚIA MEDIULUI

Fără un mediu protejat, fără aer, apă și sol curate calitatea vieții noastre are de suferit, uneori afectându-ne grav sănătatea.

Inițiative:

 • sancțiuni mărite pentru poluatori, pro confiscarea atelajelor și vehiculelor folosite în debarasarea neconformă a deșeurilor

 • măsuri Zero Waste de gestionare a deșeurilor (reducere, refolosire și reciclare)

 • monitorizarea calității aerului, apei și solului

 • creșterea capacității de intervenție a autorităților în domeniul protecției mediului

 • protejarea pădurilor și sprijinirea administrării sustenabile a acestora

 • perdele forestiere

 • arii protejate

 • tehnologii verzi

 • măsuri de încurajare a populației în atitudini de protecție a mediului

 • reducerea poluării

 • curățarea zonelor poluate

INFRASTRUCTURĂ

Infrastructura adecvată este factorul decisiv în asigurarea unei bune dezvoltări a regiunilor noastre. Voi milita activ pentru marile proiecte de infrastructură rutieră ale județului, în special autostrăzile cu nod în Codlea: spre Sibiu – București și spre Bacău.

Inițiative:

 • autostrăzi

 • parcuri logistice

 • mobilitate –

  • Legea bicicletei​ pentru sprijinirea mersului pe bicicletă

  • transport intermodal de mărfuri și persoane

  • transport public metropolitan

  • căi ferate

 • aeroportul Brașov

 • infrastructura digitală

RELAȚIILE INTERNAȚIONALE

Ca membru al comunității germane și vorbitor fluent al limbilor germană și engleză, cu experiența contactelor internaționale și implicarea directă în parteneriatul de înfrățire între municipiul Codlea și un oraș german, îmi pot aduce aportul în reprezentarea țării noastre în relațiile internaționale.

Inițiative:

 • dezvoltarea cadrului legislativ pentru colaborarea transfrontalieră

 • încurajarea înfrățirilor între localitățile din Europa

 • implicare în proiecte internaționale

EDUCAȚIE

Fără educație, viitorul este sumbru.

Inițiative:

 • programe pentru tineret

 • educația online

 • educația continuă a adulților

 • creșe, grădinițe, școli la standarde europene

CULTURĂ

Cultura contribuie din plin la calitatea vieții.

Inițiative:

 • protejarea patrimoniului din satele transilvănene

 • sprijinirea artiștilor independenți

 • programe culturale

TINERET

Tinerii au nevoie în afara unui sistem de învățământ bine structurat și de asigurarea unui mediu optim de dezvoltare de activități extrașcolare, divertisment, sport și socializare.​

Inițiative:

 • centre comunitare pentru tineret

 • consilii locale pentru tineret

 • flagelul drogurilor

PROTECȚIE SOCIALĂ

Protecția socială aparține de o societate funcțională.

Inițiative:

 • integrarea romilor

 • centre pentru vârstnici

 • drepturi pentru persoanele cu dizabilități

DREPTURILE ANIMALELOR

Civilizația se recunoaște și în felul în care ne purtăm cu animalele.

Inițiative:

 • Poliția Animalelor

 • adăposturi pentru animale

 • consens european pentru strategiile privind fauna sălbatică

ORGANIZAȚII NON GUVERNAMENTALE

Inițiativele din mediul ONG sunt deosebit de importante pentru completarea efortului și activităților administrației publice locale și naționale în diferitele domenii, dar și ca dezvoltare a comunităților noastre.

Inițiative:

 • adaptarea și îmbunătățirea legislației din domeniu

SĂNĂTATE

Inițiative:

 • susținerea proiectului ”Noul Spital al Brașovului” al Asociației Noul Spital Brașov ANSB

DREPTURI CIVILE

”Spirit civic în Parlament”  este sloganul meu.

– apărarea dreptului cetățeanului

CULTE

Libertatea religioasă este un fundament al statului de drept și al drepturilor omului.

Inițiative:

 • cooperarea interconfesională

AGRICULTURA și MEDIUL RURAL

Cred în frumusețean satului românesc și multifuncționalitatea gospodăriei țărănești

Inițiative

 • multifuncționalitatea gospodăriei țărănești

 • protejarea țăranului

 • stop urbanizare forțată a satului, respectarea specificului local rural

 • anti land-grabbing (acapararea de suprafețe mari de terenuri – monopol)

 • downshifting (repopularea satelor)

ADMINISTRAȚIE

În România sunt prea multe primării care nu se pot nici măcar autosusține financiar.
– Reforma administrativă necesară, reorganizarea UAT-urilor

Am încercat mai sus să redau succint și lizibil  puncte și domenii de interes asupra cărora doresc să mă aplec cu precădere având în vedere și experiența mea din activitatea de până acum.

Cu sprijinul dumneavoastră, stimați brașoveni, acest program electoral se poate dezvolta și îmbunătăți.

Vă rog să vă implicați direct și să mă contactați cu orice inițiativă care poate contribui la creșterea calității vieții în județul Brașov.

Articol comandat de Candidat Independent Erwin Vlad Albu

CMF: 14200076

Comentarii
Loading...