Zilnic online

Se caută director general pentru Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav

Regia Autonomă Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav anunţă organizarea procesului de recrutare şi selecţie pentru funcţia de director general, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

1.441

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.


Etapele de desfășurare a procesului de recrutare și selecție sunt:


Etapa I depunerea dosarelor de candidatură;

Etapa II evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă;

Etapa III evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă.


Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite directorul general sunt următoarele:


a) cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene și să aibă domiciliul în
România;
b) să cunoască foarte bine limba română (scris vorbit);
c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să fie apt din punct de vedere medical și psihologic,
atestat pe baza adeverintei medicale eliberată de către medicul de familie sau de către altă unitate sanitară abilitată;
e) studii
universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul aeronautic;
f) Să aibă cel puțin un mandat experienţă de conducere a unor întreprinderi în domeniul de activitate aeroportuar;

g) să nu fi fost destituit dintro funcție din cadrul unor întreprinderi de stat, cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pe motive disciplinare în ultimii șapte ani;

h) să nu fi fost condamnat definitiv printro hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, săvârșită cu intenție care lar face incompatibil cu exercitarea funcției;

i) Să nu fie în conflict de interese potrivit legii şi statutului regiei autonome, cu funcția de Director.


Candidaţii trebuie cunoască şi dovedească faptul că, pot îndeplini atribuţiile postului, asa cum sunt descrise mai sus.


Documente necesare pentru depunerea candidaturii


OPIS al documentelor dosarului;

Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021/2004);

Copie de pe actul de identitate;

Copii legalizate de pe documentele care atestă educația și pregătirea profesională (diploma de licență, master, doctorat și alte cursuri de specializare/perfecționare);

Documente/adeverinţă în original din care să rezulte experienţa în administrarea/managementul unor regii autonome sau societati comerciale, inclusiv din domeniul privat (carnet de munca, adeverință, după caz);
Cazier judiciar, în original;

Cazier fiscal, în original;

Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei de către medicul de familie al candidatului;

Declarație pe proprie răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 326 ale Codului Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor pentru dobândirea funcției de director al Regiei Autonome Aeroportul Internațional BrașovGhimbav;

Declarație privind neîncadrarea în situația de conflict de interese;

Declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul desfășurării procedurii de selecție.


Documentele necesare în procesul de recrutare/selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Regiei Autonome Aeroportul Internațional BrașovGhimbav,
www.brasovairport.ro, respectiv pe pagina de internet a Consiliului Județean Brașov www.cjbrașov.ro.

Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun începând cu data de 17.01.2023 până la data de 16.02.2023. ora 15,00 la Registratura Consiliul Județean Brașov, Bdul Eroilor nr. 5, jud. Brașov, întrun plic închis şi sigilat, unde vor primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii.


Plicul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director al Regiei Autonome
“Aeroportul Internaţional BraşovGhimbav”, precum şi următoarele date ale candidatului: numele şi prenumele, domiciliul şi adresa de email.
Plicurile ajunse după data și ora menționată în acest anunț, nu vor fi luate în considerare.


Criterii de evaluare/selecție finală a candidaților


Mai întâi în etapa de selecţie iniţială şi apoi în cea de selecţie finală, competenţele candidaţilor şi trasăturile comportamentale vor fi evaluate.

Principalele criterii de selecţie folosite în aceste 2 etape sunt:

 

COMPETENŢE

De importanţă strategică
De guvernanţă corporativă

Sociale şi personale


EXPERIENŢĂ

Experienţă profesioanlă relevantă


TRĂSĂTURI COMPORTAMENTALE

Comportament şi atitudine specifică profilului de administrator


Criterii de evaluare


Dosarul de candidatură;

Matricea profilului de candidat;

Declarația de intenție a candidatului/interviu bazat pe competenţe.


Bibliografie:

Legea nr. 15/1990 republicată, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;

OUG nr.109/2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
HG nr.722/2016 norme de aplicare ale OUG nr.109/2011

Codul Aerian

În vederea întocmirii listei scurte, candidații admiși în procesul de evaluare și selecție vor susține un interviu față în față cu Comisia de concurs.

Candidații admiși vor fi contactați telefonic/email pentru programare la procesul de evaluare și selecție.

 

#GazetaBrașovului

Obțineți actualizări în timp real direct pe dispozitivul dvs., abonați-vă acum.

Abonează-te la newsletter
Înscrieți-vă aici pentru a primi cele mai recente știri, actualizări și oferte speciale livrate direct în căsuța dvs. de e-mail.
Te poți dezabona oricând!

Acest site folosește cookies. Utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie. DA, ACCEPT Mai mult